U bent hier

Agenda algemene ledenvergadering NHG

 

                                                                                                                                        

 

7 december 2017 van 19.00 uur tot 19.30 uur

Slot Zeist

 

 Zie alle bijlages (alleen toegankelijk voor leden)

19.00 uur

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

1.

Opening, mededelingen, vaststellen agenda

2.

Verslag algemene ledenvergadering NHG d.d. 22 juni 2017                                                                                 

3.

Begroting NHG 2018 incl. contributievoorstel ter vaststelling

Ter kennisgeving:

-          stand van zaken beleggingen

-          aanstelling nieuwe accountant

4.

NHG-Jaarplan 2018 ter vaststelling

5.

Organisatie NHG

Update stand van zaken (mondeling)

6.

Benoeming verenigingsraad

7.

Geautoriseerde NHG-producten ter bekrachtiging

8.

Rondvraag en sluiting

19.30 uur

9.

Symposium Het NHG kijkt vooruit (zie separaat programma)