U bent hier

Adviesregeling

De Adviesregeling staat open voor huisartsen die ‘iets met onderzoek willen’ en daarmee zelf nog maar beperkte ervaring hebben, nog niet verbonden zijn aan een onderzoeksinstituut en wel begeleiding wensen. Zij kunnen een beroep doen op de expertise van de CWO-leden.

De Adviesregeling beantwoordt aan de NHG-doelstelling ‘het bevorderen van een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de geneeskunde door huisartsen’.

Voorwaarden adviesregeling

In aanmerking voor deze ondersteuning komt een huisarts of huisartsengroep die:

  • een (nascholings)artikel wil schrijven of een lezing wil houden;
  • een eigen (promotie)onderzoek wil beginnen;
  • een N=1-studie in de eigen praktijk wil doen;
  • haar/zijn medische beleid gericht wil doorlichten aan de hand van patiëntendossiers;
  • een (wetenschappelijke) vraag heeft over gelezen literatuur;
  • een onderzoeksidee wil omwerken tot een uitvoerbaar plan.

Contact

Neem voor verder inlichtingen over de adviesregeling contact op met de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Hetty Papendorp via telefoon: 088-5065500 of stuur een e-mail bericht aan: cwo@nhg.org.

Indienen adviesaanvraag

Download het formulier voor de adviesaanvraag (Word).