Onderwerpen werkafspraken

Gespreksonderwerpen bij het ontwikkelen van de werkafspraken waren:

  • Wat is een acceptabele frequentie van wisselen van inhalator om niet-medische redenen.
  • Wie beoordeelt of inhalatoren uitwisselbaar zijn.
  • Aan welke voorwaarden moet voldaan worden bij een noodzakelijke wissel.
  • Kunnen we het aantal wissels beperken door optimalisatie van regionale formularia voor inhalatiemedicatie.
  • Is een landelijk formularium voor inhalatiemedicatie wenselijk en haalbaar.
  • Is een landelijk preferentiebeleid van zorgverzekeraars wenselijk en haalbaar.  

In de gesprekken bleek dat de betrokken organisaties uiteenlopende gezichtspunten hadden. Eind 2022 is het gelukt om tot overeenstemming te komen over verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie.  

Vertraging  

Vervolgstap in het proces is dat alle betrokken koepelorganisaties de werkafspraken bestuurlijk vaststellen. ZN kan echter nu nog niet unaniem instemmen met het onderhandelingsakkoord. Daarnaast heeft een farmaceutisch bedrijf een rechtszaak  aangespannen tegen zorgverzekeraar VGZ, over preferentiebeleid op inhalatiemedicatie. De uitspraak in deze rechtszaak kan consequenties hebben voor de werkafspraken. In februari 2023 verwachten we meer duidelijkheid te hebben over het verdere beloop.

Bijlage bij Leidraad Verantwoord wisselen medicijnen

De werkafspraken over verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie komen als bijlage bij de in 2022 verschenen Leidraad Verantwoord wisselen medicijnen. Deze Leidraad is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.

Meer informatie

Eerder nieuwsbericht:
Leidraad Verantwoord wisselen medicijnen: welke medicijnen wel en niet wisselen | NHG

Overzichtstabellen inhalatoren: