U bent hier

Nieuwsberichten

Concept nieuwe kwaliteitsnormen NPA – geef uw input

1 november, 2019

NHG-Praktijkaccreditering (NPA) herziet de kwaliteitsnormen. Tot 25 november 2019 kunnen deelnemers en belanghebbenden feedback geven op de conceptnormen. De definitieve vaststelling van de nieuwe kwaliteitsnormen is gepland in januari 2020.
Ondertekening Thuisarts.nl

Medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl

29 oktober, 2019

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) zijn een structurele samenwerking gestart. Op Thuisarts.nl staat inmiddels informatie over 35 medisch-specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. En dat is pas het begin.

Thuisarts.nl geeft adviezen over gezonde leefstijl bij diabetes type 2

29 oktober, 2019

Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie over voeding bij diabetes type 2, in samenwerking met Zelfzorg Ondersteund, Arts & Leefstijl, TNO, LUMC, Diabetes Vereniging Nederland en de Nederlandse Diabetes Federatie.

Huisartsen sturen Hartenkreet aan politiek

28 oktober, 2019

In het hele land wordt de roep van huisartsen luider: de patiëntgerichte en bewezen effectieve huisartsenzorg komt in de knel. Daarom vragen 9 vertegenwoordigers van de huisartsen in Nederland aan de politiek om de huisartsen te steunen, zodat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor alle Nederlanders en het een aantrekkelijke sector blijft om in te werken.

Nieuw: NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem

21 oktober, 2019

De NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem is beschikbaar en geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij urticaria (netelroos/galbulten) en/of angio-oedeem.

Nieuwe website Opiaten.nl gelanceerd

15 oktober, 2019

Recent is de website Opiaten.nl gelanceerd. Daarop is onafhankelijke informatie te vinden over opioïden, zowel voor patiënten als zorgverleners. Doel van deze geheel nieuwe website is het bevorderen van een verantwoord en veilig gebruik van opioïde pijnstillers.

NHG-Standaard Schouderklachten herzien

15 oktober, 2019

De NHG-Standaard Schouderklachten is herzien. De indeling in drie typen schouderklachten is aangepast. Ook is de plaats van echografie verduidelijkt.

Listeriose door vleeswaren

10 oktober, 2019

Begin oktober werd bekend dat er sinds 2017 twintig patiënten een Listeria-infectie hebben opgelopen, zo goed als zeker veroorzaakt door consumptie van vleeswaren. Door de media-aandacht voor dit onderwerp krijgen huisartsen een toenemend aantal vragen van ongeruste patiënten die mogelijk besmette vleesproducten hebben gegeten. Daarom informeren wij u over Listeriose en eventuele diagnostiek.

Nieuwe serie patiëntervaringsvideo’s over infectieziekten op Thuisarts.nl

9 oktober, 2019

Hoe is het om een infectieziekte door te maken? Waar loop je als patiënt tegenaan? En wat zijn tips voor mensen die nu met die ziekte te maken krijgen? Samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft Thuisarts.nl een nieuwe serie korte video’s gemaakt over verschillende infectieziekten.

Veelgestelde vragen over pneumokokkenvaccinatie bij 60-plussers

9 oktober, 2019

Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad komt vanaf 2020 de pneumokokkenvaccinatie beschikbaar in de huisartsenpraktijk voor mensen tussen 60 en 75 jaar. Dit is op verzoek van het ministerie van VWS en na zorgvuldige afweging in de LHV-ledenraad. De voorbereidingen om het vaccinatieprogramma zo makkelijk mogelijk te laten verlopen zijn in volle gang.

Online inzage: bent u klaar voor 1 juli 2020?

7 oktober, 2019

Het is u vast niet ontgaan; vanaf 1 juli 2020 krijgen patiënten de mogelijkheid om online hun medische gegevens in te kijken. Wat betekent dit voor u als huisarts en welke stappen moet u zetten om online inzage binnen uw praktijk mogelijk te maken?

Nieuw: indicatoren over chronische nierschade

7 oktober, 2019

De NHG-standaard Chronische nierschade die in 2018 verschenen is, geeft handvatten voor het onderzoek naar Chronische nierschade en de behandeling daarvan in de huisartsenpraktijk.

Start griepcampagne 2019

7 oktober, 2019

De jaarlijkse griepcampagne gaat weer van start. Belangrijkste wijzigingen voor het griepseizoen 2019/2020 zijn de invoering van het quadrivalente vaccin, Vaxigrip Tetra bij kinderen jonger dan 3 jaar, de vernieuwing van de uitnodigingsmaterialen en de NHG/SNPG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie.

Terugroepactie ranitidine vanwege mogelijke vervuiling met nitrosamines

4 oktober, 2019

In Europa zijn in sommige tabletten met de maagzuurremmer ranitidine nitrosamines aangetroffen. De registratiehouders van ranitidine bevattende producten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten om hun producten - tot op patiëntniveau - terug te roepen.

PIN Voeding in de spreekkamer

4 oktober, 2019

Voeding is een belangrijk en regelmatig terugkerend onderwerp in de huisartsenpraktijk. Ook in de media is er volop aandacht voor gezond eten en voedingstrends. Om huisartsen te ondersteunen in een goed advies richting de patiënt, is er nu een nieuwe PIN beschikbaar die volledig in het teken van 'Voeding in de spreekkamer' staat.