U bent hier

Nieuwsberichten

Informatie over online inzage op Thuisarts.nl

15 december, 2020

Op Thuisarts.nl is informatie over online inzage opgenomen. Patiënten die meer willen weten over online inzage vinden hier veel achtergrondinformatie en huisartsen en praktijkmedewerkers kunnen patiënten met vragen over online inzage voortaan ook verwijzen naar deze speciaal ontwikkelde pagina op Thuisarts.nl.

ADHD-middelen bij volwassenen

14 december, 2020

Bij het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie is een nieuwe bijlage gemaakt over ADHD-middelen bij volwassenen. Hierin staan belangrijke aandachtspunten wanneer de huisarts het voorschrijven van ADHD-middelen overneemt van de ggz. De huisarts is dan ook verantwoordelijk voor de controles en monitoring van het geneesmiddelengebruik.

Aandacht gevraagd voor kwetsbare patiënt en structurele ondersteuning Thuisarts.nl

2 december, 2020

Op 2 december bespreekt de Tweede Kamer de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de bewindspersonen van VWS. In aanloop naar het begrotingsdebat hebben NHG, LHV en InEen een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd met aandacht voor onder andere de kwetsbare patiënt thuis en structurele bekostiging van Thuisarts.nl.

Handige regiokaart ondersteunt bij samenwerken in uw regio

2 december, 2020

Ook in uw regio hebben huisartsen zich georganiseerd. Met welke samenwerking kunt u als huisarts uw voordeel doen, bij wie kunt u terecht met vragen over regionale vraagstukken en ondersteuning bij onder andere automatisering, arbeidsmarkt, bedrijfsvoering en kwaliteitsbeleid? Of als u wilt afstemmen om tot goede zorg voor uw patiënten te komen. Een nieuwe interactieve regiokaart ondersteunt u bij het samenwerken in uw regio.

Nieuwe module bij MDR Polyfarmacie bij ouderen: Minderen en stoppen van medicatie

1 december, 2020

Bij de MDR Polyfarmacie bij ouderen zijn nieuwe en herziene producten verschenen. Nieuw is de module Minderen en stoppen van medicatie. De bijbehorende kennisdocumenten van 10 geneesmiddelgroepen geven handvatten en overwegingen om daadwerkelijk te stoppen of te minderen. Daarnaast zijn de internationale STOPP-START criteria herzien en aangepast aan de Nederlandse situatie in de STOP-START-NL criteria.
verzameling pillen

Terugroepen metformine vanwege vervuiling met nitrosamines

25 november, 2020

In Nederland zijn in tabletten met metformine te hoge concentraties nitrosamines aangetroffen. Drie registratiehouders hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten om een aantal partijen metformine tot op patiëntniveau terug te roepen. Alle overige partijen van deze merken en andere merken metformine voldoen wel aan de norm. Er is geen acuut risico voor patiënten die de verontreinigde metformine hebben gebruikt en er is een vervangend medicijn beschikbaar. Het advies aan huisartsen en patiënten is om door te gaan met metformine.

Artsen en apothekers pleiten bij minister voor richtlijngericht voorschrijven

20 november, 2020

Artsen- en apothekersorganisaties hebben minister Van Ark dringend verzocht de modernisering van het Geneesmiddelensysteem (GVS) stop te zetten. In plaats van moderniseren van het GVS willen NHG, LHV, FMS, KNMP, NVZA, NApCo en ASKA inzetten op het realiseren van besparingen door afspraken te maken over richtlijngericht voorschrijven. Voor deze oplossing is zowel bij zorgverleners als bij patiënten meer draagvlak.
Poten in de klei, kop in de cloud

Kick-off NHG-Congres: webinar Telemonitoring

19 november, 2020

Het NHG-Congres is al jaren een begrip onder huisartsen. Dit jaar heeft u de mogelijkheid om, naast het bezoeken van het fysieke evenement op 5 november 2021, ook drie webinars te bekijken. De online kick-off vindt plaats op donderdag 10 december 2020 en de toegang is gratis voor NHG-leden. Rode draad in alle evenementen is de inzet van digitale toepassingen in de huisartsenpraktijk. We belichten zowel de goede als de lastige punten van digitale zorg.
Logo van NHGdoc

Nieuw domein in NHGDoc: Stoppen met roken

12 november, 2020

Er is een nieuw domein in NHGDoc beschikbaar: Stoppen met roken. Dit domein is onderdeel van de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord om roken te ontmoedigen. Vooral mensen bij wie stoppen met roken van groot belang is, is motivatie en begeleiding van een hulpverlener gewenst. Om de huisarts hierbij te ondersteunen is een speciale Stoppen met roken module in NHGDoc opgenomen.
vrouw voorovergebogen van pijn

NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease herzien

3 november, 2020

De NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease (PID) is herzien. In de herziene standaard wordt aangeraden een CRP te bepalen in plaats van een BSE. Het advies om een eventueel aanwezige spiraal altijd direct te verwijderen is vervallen.

Fluorchinolonen: verhoogd risico op lekkende hartkleppen

2 november, 2020

Bij gebruik van alle fluorchinolonen (ciprofloxacine, levofloxacine, ofloxacine, norfloxacine, moxifloxacine en delafloxacine) bestaat een tweevoudig verhoogd risico op lekkende hartkleppen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij patiënten met een verhoogd risico op deze ernstige bijwerking eerst andere behandelopties te overwegen. Zijn die er niet? Maak dan in overleg met de patiënt een zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico’s van gebruik van deze middelen.

Internationale bijwerkingenweek

2 november, 2020

Het belang van melden van bijwerkingen door zowel patiënten als zorgverleners staat centraal in de internationale bijwerkingenweek. Door het melden van bijwerkingen ontstaat een completer beeld van de veiligheid van geneesmiddelen. De jaarlijkse campagne van het CBG en Bijwerkingencentrum Lareb loopt van 2 tot en met 6 november 2020.

Woensdag 4 november 2020 COVID-19 webinar: aanhoudende klachten en kwetsbare ouderen

29 oktober, 2020

Woensdag 4 november organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl opnieuw een webinar. Hiermee krijgt de eerder gestarte reeks een vervolg. Thema’s die aan de orde komen zijn het langdurige herstel van COVID-19, de kwetsbaarheid van ouderen tijdens de tweede golf en de nieuwe red flags in het klinisch beeld. Tevens worden de laatste ontwikkelingen rondom het testbeleid en de sneltesten besproken.
twee oudere mensen doen een wandeling

Keuzetabel Artrose in de knie - samen beslissen

29 oktober, 2020

Op Thuisarts.nl is de keuzetabel ‘Behandelingen bij artrose in de knie’ gepubliceerd. De tabel is geschikt zowel voor huisartsen als patiënten en geeft een overzicht van mogelijke behandelingen. Een handig hulpmiddel om te praten over de gewenste behandeling(en) bij artrose in de knie.

Vervuiling metformine

28 oktober, 2020

NRC en Zembla hebben aandacht besteed aan een mogelijke vervuiling van metformine met NDMA. NDMA behoort tot de nitrosaminen en is waarschijnlijk een kankerverwekkende stof. Op de website van nrc.nl en Zembla en in de kranten van donderdag 29 oktober staat informatie waarover vragen kunnen ontstaan bij uw patiënten.