U bent hier

Nieuwsberichten

Richtlijn adequate dossiervorming herzien

9 mei, 2019

De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en persoonsgerichte zorg.

Samenstelling en verpakking schildkliermedicijn Euthyrox verandert

7 mei, 2019

Het schildkliermedicijn Euthyrox (levothyroxinenatrium) verandert van hulpstofsamenstelling en van verpakking. Voor patiënten hebben de veranderingen geen consequenties, zij kunnen precies dezelfde dosering blijven gebruiken. De nieuwe tabletten zijn vanaf juni in Nederland op de markt.

NHG-Standaard CVRM herzien

6 mei, 2019

Vandaag verschijnt de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Deze herziening bevordert eenduidig beleid, dat niet afhangt van wie de hoofdbehandelaar is. De NHG-Standaard is dan ook gebaseerd op de onlangs herziene Multidisciplinaire richtlijn CVRM.

Update mazelen: RIVM-advies vervroegd vaccineren baby’s bij reizen naar risicolanden

25 april, 2019

In een aantal Europese landen zijn momenteel uitbraken van mazelen. Voor de start van het zomerseizoen heeft het RIVM daarom het vaccinatieadvies mazelen aangepast. Het RIVM adviseert vakantiegangers om hun baby’s (van 6 tot 14 maanden) vervroegd te laten inenten tegen mazelen als ze naar landen reizen waar mazelen zijn uitgebroken.

Nieuwe wetgeving over gegevensuitwisseling zorg aangekondigd

17 april, 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen om zorgverleners en instellingen te verplichten tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling. Ook stelt de minister voor huidige wetgeving te wijzigen, om bestaande hindernissen in gegevensuitwisseling weg te nemen.

InEen, LHV en NHG presenteren gezamenlijke visie op kwaliteit

17 april, 2019

Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier, daar gaat het om in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV en NHG. Deze gezamenlijke visie geeft huisartsenpraktijken en -organisaties heldere kaders voor het werken aan kwaliteit. Kwaliteit is belangrijk en moet tegelijk werkbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Daarom stellen de drie organisaties ook praktische hulpmiddelen beschikbaar voor de implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid.

NHG-Wetenschapsdag 2019 | Huisarts, patiënt en context

16 april, 2019

Op de hoogte blijven van huisartsgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek naar de interactie tussen huisarts en patiënt, de context van de patiënt, en de concrete implementaties voor de huisartsenpraktijk? Kom dan naar de NHG-Wetenschapsdag 2019!

Voorzichtig met fluorochinolonen

15 april, 2019

Bij gebruik van alle fluorochinolonen bestaat een verhoogd risico op langdurige en mogelijk blijvende schade aan spieren en zenuwstelsel. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij patiënten met een verhoogd risico op deze zeldzame bijwerkingen eerst andere behandelopties te overwegen. Zijn die er niet? Maak dan in overleg met de patiënt een goede afweging van de voordelen en de risico’s van gebruik van deze middelen.

Toename van mazelen, bescherm praktijkmedewerkers

4 april, 2019

Er is de eerste maanden van dit jaar een toename van het aantal patiënten met mazelen. Het is aan de werkgever om te checken of de medewerkers in de huisartsenpraktijk voldoende beschermd zijn. Als dat niet het geval is, moet vaccinatie of postexpositieprofylaxe (na contact met een mazelenpatiënt) worden aangeboden.

Reactie op onderzoek naar opioïden

2 april, 2019

De toename van het langdurig gebruik van zware pijnstillers is een zorgelijke ontwikkeling. Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie willen gezamenlijk de kennis over de risico’s van het gebruik van opioïden vergroten en veilig gebruik bevorderen.

Multidisciplinaire richtlijn CVRM herzien

2 april, 2019

Vandaag verschijnt de herziene richtlijn voor disciplines in de zorg bij verhoogd cardiovasculair risico. Met sterker gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol, en meer aandacht voor ouderen, maatwerk en gezamenlijke besluitvorming.

Herziening NHG-Standaarden Angst en Depressie

1 april, 2019

De NHG-Standaarden Angst en Depressie zijn gedeeltelijk herzien. Bij beide NHG-Standaarden gaat het om: voorschrijven van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) aan jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) en afbouwen van SSRI's bij alle volwassenen

Advies verlengd: anticonceptiepil maximaal voor 3 maanden meegeven

29 maart, 2019

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers nogmaals om maximaal voor drie maanden de anticonceptiepil levonorgestrel/ethinylestradiol 150/30 µg mee te geven. De levering van de anticonceptiepil is nog niet stabiel.

Jubileum 1e NHG-Expertgroep: SeksHAG

25 maart, 2019

Het was de allereerste NHG-Expertgroep, de Huisarts Advies Groep Seksuele Gezondheid Seksuele gezondheid (SeksHAG). Op 21 maart vierden ze hun 25-jarig bestaan met een symposium over actuele onderwerpen, zoals seks en de islam, Mycoplasma genitalium, PrEP, en seks bij chronische ziekte.

Jaaroverzicht NHG-Highlights 2018

25 maart, 2019

Kernwaarden aangescherpt, Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde gelanceerd, nieuwe scholing en vernieuwing ingevoerd: we hebben in 2018 samen weer veel voor elkaar gekregen. De NHG-Highlights 2018 tonen de hoogtepunten van afgelopen jaar.