U bent hier

Nieuwsberichten

Nieuwe Monitor Voorschrijven Huisartsen maakt voorschrijfgedrag inzichtelijk

28 oktober, 2021

Schrijft u volgens de richtlijnen voor? Hoe heeft uw voorschrijfgedrag en dat van de praktijk zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Hoe kunt u uw eigen voorschrijfgedrag met het voorschrijfgedrag van collega's vergelijken?

Nieuwe richtlijn Chronische bekkenpijn

22 oktober, 2021

De richtlijn Chronische bekkenpijn is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn en bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met chronische bekkenpijn, zowel somatisch als psychologisch. Ook de rol van de huisarts komt aan de orde.

Oproep projectideeën herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten COVID-19

21 oktober, 2021

ZonMw roept onderzoeksinstellingen op een subsidieaanvraag in te dienen voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19. Het doel van deze subsidieoproep is het genereren van dringend benodigde kennis over effectieve interventies voor herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19.

Route bekend voor patiënten met allergische reactie na COVID-19-vaccinatie

19 oktober, 2021

Patiënten met een allergische reactie op het COVID-19-vaccin kunnen vanaf 21 oktober 2021 door de huisarts worden verwezen naar een allergoloog voor vaccinatie. U kunt patiënten die volgens uw inschatting mogelijk allergisch reageren op het COVID-19-vaccin laagdrempelig verwijzen naar een van de aangesloten allergologen voor beoordeling en vaccinatie.

RADAR over langdurig medicijngebruik

12 oktober, 2021

In de uitzending van 11 oktober 2021 besteedde Radar aandacht aan langdurig medicijngebruik en het bespreken van herhaalrecepten door huisarts of apotheker. NHG-bestuursvoorzitter Wendy Borneman was te gast in de studio. Zij benadrukte dat er in de afgelopen jaren in toenemende mate aandacht is gekomen voor minderen of stoppen met medicatie. Op Thuisarts.nl is hier veel informatie over te vinden.

NHG-Standaard Maagklachten aangepast op beschikbare H2-antagonisten

12 oktober, 2021

Na een periode van grondstofvervuiling en leveringsproblemen zijn medio 2021 de H2-antagonisten ranitidine en nizatidine definitief uit de handel genomen. Beide middelen zijn verwijderd uit de NHG-Standaard Maagklachten.

Onderzoek naar complexe vragen uit de huisartsenpraktijk

11 oktober, 2021

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. ZonMw financiert daarom 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. Een relevant onderdeel van de onderzoeken is dat ze resultaten opleveren die direct toe te passen zijn in de praktijk.

Webinar ‘Data: download of delete?’

11 oktober, 2021

Het derde en laatste webinar in aanloop naar het NHG-Congres in Den Bosch vindt plaats op donderdag 4 november 2021. Tijdens een kort en interactief programma hoort u meer over welke digitale interventies mogelijk zijn bij slecht slapen, hoe u waarde onttrekt uit de steeds verder groeiende medische data (minicollege) en hoe u de patiënt betrekt bij design thinking. De toegang is gratis voor NHG-leden.

NHG-Standaard Enkelbandletsel herzien

11 oktober, 2021

In de herziene standaard wordt nu op basis van de ernst van de klachten en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek onderscheid gemaakt tussen een mild letsel en een matig tot ernstig letsel. Het onderscheid tussen een distorsie, een partiële en een volledige ruptuur van de enkelbanden is komen te vervallen, omdat dit in de eerste lijn zonder aanvullend onderzoek niet betrouwbaar vast te stellen is.

Specifieke groep patiënten met afweerstoornis krijgt van specialist uitnodiging derde prik

5 oktober, 2021

Vanaf 6 oktober ontvangt een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis (immuun gecompromitteerd) een uitnodiging voor een derde vaccinatie tegen COVID-19. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening, of via de specialist afweerverminderende medicijnen voorgeschreven krijgen. Het gaat naar verwachting om 200.000-400.000 patiënten.

Veranderingen NHG E-learnings, instructiefilms en leeromgeving

22 september, 2021

Het abonnement NHG E-learnings (voorheen PIN) is vernieuwd, inclusief een nieuwe leeromgeving. Met deze nieuwe abonnementsvorm sluiten we nog beter aan bij de steeds veranderende NHG-Richtlijnen en u bepaalt nu zelf welk onderwerp u waar en wanneer volgt. Daarnaast is ook de weergave en vindbaarheid van onze instructiefilms vernieuwd. Deze blijven via onze website gratis toegankelijk voor NHG-leden.

1,5 meter afstand en patiëntenstromen

21 september, 2021

Op 25 september worden versoepelingen doorgevoerd in de landelijke coronamaatregelen en vervalt onder andere het landelijke advies om 1,5 meter afstand te houden. Het te volgen beleid in zorginstellingen is aan zorginstellingen zelf. Het NHG adviseert om in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost voorlopig de 1,5 meter afstand te behouden. Het beleid ten aanzien van mondneusmaskers is ongewijzigd gebleven.

Advies Gezondheidsraad: uitbreiding doelgroepen griepvaccinatie

20 september, 2021

Vandaag verscheen een advies van de Gezondheidsraad over griepvaccinatie, er zijn 7 nieuwe doelgroepen toegevoegd aan het bestaande overzicht met patiëntgroepen. Een deel van de patiënten uit deze nieuwe doelgroepen zal naar verwachting een griepvaccinatie wensen. Het ministerie van VWS wil het voor deze patiënten mogelijk maken zich te laten vaccineren. NHG, LHV, SNPG en RIVM hebben gezocht naar een werkwijze die de huisarts zo min mogelijk belast. We dringen aan op een goede, heldere publiekscampagne van de overheid om patiënten te informeren, zodat mensen zelf kunnen beoordelen of ze wel of niet tot deze doelgroepen behoren.

Nieuw hulpmiddel bij keuze inhalator astma en COPD

16 september, 2021

Het NHG heeft tabellen ontwikkeld met een overzicht van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD. Deze tabellen vatten voor elke inhalator de belangrijkste kenmerken samen en zijn daarom te gebruiken als een hulpmiddel bij de keuze voor een inhalator in de eerste lijn. De tabellen zijn gebaseerd op aanbevelingen die in de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD staan.

Herziene NHG-Standaard Hoofdpijn

16 september, 2021

De NHG-Standaard Hoofdpijn is volledig herzien. De standaard geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij spanningshoofdpijn, migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn. In de herziene standaard is meer aandacht voor de acute fase bij acute, hevige en/of onbekende hoofdpijn. Het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij migraine wordt uitgebreider besproken en er is medicatie toegevoegd als preventieve behandeling bij spanningshoofdpijn en migraine.