U bent hier

Nieuwsberichten

Zoekfunctie richtlijnenwebsite verbeterd

23 juni, 2021

De NHG-richtlijnenwebsite is op basis van gebruikersfeedback verbeterd! De belangrijkste wijziging is dat u nu ook binnen de richtlijn gericht kunt zoeken. Daarnaast is ook een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd, zoals het maken van een actuele PDF en de mogelijkheid om alle NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen te downloaden. Zo heeft u ook offline toegang tot de informatie, waar en wanneer u het nodig heeft.

Voorbereidingen Stoptober 2021 gestart

18 juni, 2021

De voorbereidingen voor de achtste editie van de landelijke Stoptober-campagne zijn begonnen. Samen 28 dagen niet roken in oktober. Als zorgprofessional kunt u het verschil maken. Doe mee met het gratis webinar over Stoptober 2021 en bestel de toolkit.

Adviezen bij hitte

17 juni, 2021

Het is erg warm en dat blijft de komende dagen zo. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Het verschil in temperatuur tussen verstedelijkt gebied en platteland kan oplopen tot 8 graden. Hoge gebouwen houden in de stad de wind tegen waardoor het niet snel afkoelt in de nacht. In het NHG-Dossier Farmacotherapie is een document ‘Hitteplan’ opgenomen. In dit document zijn de adviezen voor de behandeling van patiënten met dehydratie en de aanpassing van medicatie bij hitte uit de verschillende NHG-richtlijnen gebundeld.

Algemene Ledenvergadering 24 juni

15 juni, 2021

Op donderdag 24 juni 2021 organiseert het NHG zijn reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en geconsolideerde jaarrekening over 2020. De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Verenigingsraad kijken terug op afgelopen jaar. Ook is er tijd voor een korte vooruitblik. Aan de ALV wordt gevraagd om decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar.

Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem leidt tot veel onrust bij patiënten en zorgverleners

15 juni, 2021

De Tweede Kamer debatteert op woensdagavond 16 juni met minister Van Ark (Medische Zorg) over het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De minister heeft besloten om inwerkingtreding van de modernisering van het GVS met een jaar uit te stellen en af te zien van uitbreiding van Medische Noodzaak (MN) naar het GVS. Het NHG en de LHV hebben zware kritiek op de plannen van de minister en verzoeken af te zien van deze zogenoemde modernisering van het GVS en de medische beroepsrichtlijnen leidend te laten zijn om besparingen te realiseren.
Registratieadviezen medisch dossier

Registratieadviezen medisch dossier

10 juni, 2021

Hoe bepaalde medische problemen geregistreerd kunnen worden in het medisch dossier roept soms vragen op. Ter ondersteuning zijn bij een aantal specifieke medische problemen en NHG-Standaarden ICPC-registratieadviezen ontwikkeld, die hierbij ondersteunen.

NHG-speld voor scheidend H&W-hoofdredacteur Ivo Smeele

9 juni, 2021

Tijdens zijn afscheid als hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap ontving Ivo Smeele de NHG-speld uit handen van Wendy Borneman, voorzitter Raad van Bestuur van het NHG. Deze speld krijgt hij vanwege zijn bijzondere bijdrage aan de profilering en vertegenwoordiging van de huisartsgeneeskunde binnen het landschap van de Nederlandse gezondheidszorg.

Advies Gezondheidsraad over vaccinatie kwetsbare kinderen

9 juni, 2021

De Gezondheidsraad heeft vanmiddag een advies uitgebracht over vaccinatie van kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

LESA aanvragen laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd 

3 juni, 2021

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Drie hoofdstukken zijn herzien: Hartfalen, Hemochromatose en Maagklachten. 
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast

2 juni, 2021

In deze vierde revisie zijn de adviezen over de niet-medicamenteuze behandeling herzien. Ook is de bestaande e-learning over dit onderwerp gedeeltelijk herzien, evenals de e-learning Voeding in de spreekkamer. Op Thuisarts.nl is een nieuwe tekst verschenen en zijn de bestaande teksten over diabetes type 2 geactualiseerd.

Bestellen griep- en pneumokokkenvaccins vanaf 1 juni

1 juni, 2021

De COVID-19- vaccinatie vraagt momenteel nog veel aandacht in de praktijk. Daarnaast start binnenkort de campagne 2021 voor het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie (NPPV). Vanaf 1 juni kunt u de griep- en pneumokokkenvaccins bestellen via snpg.nl.

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd

27 mei, 2021

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Dat helpt om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden.

Nieuw: LESA Radiologische diagnostiek

25 mei, 2021

De landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA) Radiologische diagnostiek is een nieuw NHG-product. Het beschrijft afspraken tussen huisartsen en radiologen over de inzet van aanvullende beeldvormende diagnostiek. Het doel van de LESA is doelmatig gebruik van radiologische diagnostiek; door juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek te voorkomen.

Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

21 mei, 2021

In ‘Kwestie van lange adem’, een grootschalig onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen 5 herkenbare gezinsprofielen. Het herkennen van deze profielen helpt bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. Stichting Augeo bracht hier een speciaal magazine over uit.

FTO 'Medicijnresten uit water' wegens succes voortgezet

17 mei, 2021

De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes en wat oponthoud in het coronajaar in 2021 voortgezet. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook weer in 2021 beschikbaar om een presentatie te komen geven tijdens het FTO.