U bent hier

Nieuwsberichten

Handreiking voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen thuis

12 juni, 2019

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Ook zeer kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.

Richtlijn CVRM gericht op persoonsgericht behandelen

6 juni, 2019

In de media verschenen berichten over de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), de NHG-Standaard CVRM, de streefwaarde van het cholesterol en mogelijke belangenverstrengelingen met de farmaceutische industrie. Het NHG, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie die gezamenlijk het initiatief voor deze herziening hebben genomen, benadrukken dat de richtlijn juist ruimte biedt om meer persoonsgericht te kunnen werken, dat de streefwaarde niet in beton gegoten is en geldt voor een beperkte patiëntengroep. De organisaties distantiëren zich daarnaast met klem van aantijgingen over mogelijke belangenverstrengeling en beïnvloeding door de farmacie.

NHGDoc introduceert LabGuard

5 juni, 2019

Bij een patiënt is een afwijkende labwaarde geconstateerd. Hoe nu verder? Zoeken naar verklaringen voor deze afwijking is een logische volgende stap. Een tijdrovende klus, waar NHGDoc de oplossing voor heeft: LabGuard.

Quadrivalente griepvaccins

3 juni, 2019

Van 1 tot en met 30 juni kunt u via de website van de SNPG griepvaccins bestellen. Met ingang van 2019 wordt een quadrivalent griepvaccin gebruikt, dat beschermt tegen 4 griepvirussen.

NHG-Praktijkaccreditering gaat kwaliteitsnormen aanpassen

23 mei, 2019

De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) wordt steeds eenvoudiger, efficiënter en gebruiksvriendelijker. Na de introductie van de driejaarlijkse hercertificering volgt nu een herziening van de kwaliteitsnormen. Vanaf 2020 verandert hierdoor de inhoud van de NPA-audit. De NPA sluit hiermee aan op de recent gepubliceerde visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van LHV, NHG en InEen.

Richtlijn CVRM streeft naar persoonsgericht behandelen

21 mei, 2019

Het programma Radar besteedde de afgelopen weken in twee uitzendingen aandacht aan de rol van het cholesterol bij hart- en vaatziekten, het belang van cholesterolverlagende therapie en gezonde leefstijl. Hierbij werd de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), die deze maand ook als NHG-Standaard is verschenen, aangehaald. Er werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de lage streefwaarde van het cholesterol die de deur zouden openen voor nieuwe, dure cholesterolverlagers. Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie die gezamenlijk het initiatief voor deze herziening hebben genomen, benadrukken dat de streefwaarde niet in beton gegoten is en alleen geldt voor een beperkte patiëntengroep. Het gaat met name om personen die een hartinfarct hebben doorgemaakt en/of een kransvatbehandeling van het hart hebben ondergaan. Voorop staat dat de richtlijn bedoeld is om meer persoonsgericht te kunnen werken en dat het ruimte biedt voor gedeelde besluitvorming.

Nieuw: NHG-Behandelrichtlijn Worminfecties

21 mei, 2019

De NHG-Behandelrichtlijn Worminfecties is beschikbaar en geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij de in Nederland voorkomende endemische worminfecties.

Hartstichting start landelijke bloeddruk campagne

17 mei, 2019

De Hartstichting wil mensen met een hoge bloeddruk eerder opsporen om zo het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten een halt toe te roepen. Daarom organiseert zij van 27 mei tot en met 8 juni een landelijke bloeddruk campagne, met als doel het regelmatig meten van de bloeddruk de norm maken. U kunt hierdoor extra vragen of mensen op het spreekuur krijgen.

NHG en NeLL bundelen krachten voor betrouwbare e-health

9 mei, 2019

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het National eHealth Living Lab (NeLL – het onafhankelijke, wetenschappelijke kennisplatform voor e-health) hebben een intentieovereenkomst gesloten en gaan samenwerken om wetenschappelijke onderbouwing en goed gebruik van e-health toepassingen in Nederland te stimuleren.

Richtlijn adequate dossiervorming herzien

9 mei, 2019

De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en persoonsgerichte zorg.

Samenstelling en verpakking schildkliermedicijn Euthyrox verandert

7 mei, 2019

Het schildkliermedicijn Euthyrox (levothyroxinenatrium) verandert van hulpstofsamenstelling en van verpakking. Voor patiënten hebben de veranderingen geen consequenties, zij kunnen precies dezelfde dosering blijven gebruiken. De nieuwe tabletten zijn vanaf juni in Nederland op de markt.

NHG-Standaard CVRM herzien

6 mei, 2019

Vandaag verschijnt de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Deze herziening bevordert eenduidig beleid, dat niet afhangt van wie de hoofdbehandelaar is. De NHG-Standaard is dan ook gebaseerd op de onlangs herziene Multidisciplinaire richtlijn CVRM.

Update mazelen: RIVM-advies vervroegd vaccineren baby’s bij reizen naar risicolanden

25 april, 2019

In een aantal Europese landen zijn momenteel uitbraken van mazelen. Voor de start van het zomerseizoen heeft het RIVM daarom het vaccinatieadvies mazelen aangepast. Het RIVM adviseert vakantiegangers om hun baby’s (van 6 tot 14 maanden) vervroegd te laten inenten tegen mazelen als ze naar landen reizen waar mazelen zijn uitgebroken.

Nieuwe wetgeving over gegevensuitwisseling zorg aangekondigd

17 april, 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen om zorgverleners en instellingen te verplichten tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling. Ook stelt de minister voor huidige wetgeving te wijzigen, om bestaande hindernissen in gegevensuitwisseling weg te nemen.

InEen, LHV en NHG presenteren gezamenlijke visie op kwaliteit

17 april, 2019

Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier, daar gaat het om in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV en NHG. Deze gezamenlijke visie geeft huisartsenpraktijken en -organisaties heldere kaders voor het werken aan kwaliteit. Kwaliteit is belangrijk en moet tegelijk werkbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Daarom stellen de drie organisaties ook praktische hulpmiddelen beschikbaar voor de implementatie van het nieuwe kwaliteitsbeleid.