U bent hier

Nieuwsberichten

Huisartsen richting verkiezingen 2021: ‘Alleen forse investeringen helpen nog’

16 juni, 2020

Woensdag 17 maart 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, helemaal in een tijd waarin corona nog steeds om voorrang roept, maar in politiek Den Haag zijn de voorbereidingen al begonnen. Bij politieke partijen worden de commissies gevormd die de verkiezingsprogramma’s schrijven. Acht huisartsenorganisaties laten daarom een stevig geluid horen, want alleen door forse investeringen in de huisartsenzorg blijft de huisarts dicht bij de patiënt in de wijk beschikbaar en het Nederlandse zorghuis in evenwicht.

Een volgende stap in uitwerking kerntaken huisartsenzorg

16 juni, 2020

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In september stellen de verenigingen de definitieve uitwerking van de kerntaken vast.

NHG-richtlijnenwebsite vernieuwd

11 juni, 2020

Met gepaste trots presenteren wij onze nieuwe richtlijnenwebsite, ontwikkeld door onze experts met behulp van ruim 300 huisartsen. De informatie is nu nog toegankelijker geschreven en bieden we 'gelaagd' aan. Zo zoekt en vindt u nog sneller de kennis die u nodig heeft voor, tijdens en na uw consult. Uiteraard beschikbaar via desktop, tablet en mobiel.

3 juni COVID-19 webinar: het nieuwe testbeleid

29 mei, 2020

Woensdag 3 juni organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl een webinar met als thema het nieuwe testbeleid in samenwerking met de GGD. Ook behandelen we het thema ‘trombo-embolieën bij COVID-19’ en de plaats van antistolling hierbij in de eerste lijn. Tenslotte wordt de nieuwe leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’ besproken en de plaats van serologische testen bij het bepalen van nazorg.

Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19

29 mei, 2020

Het is de verwachting dat een deel van de COVID-19 patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal krijgen. Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. De Federatie Medisch Specialisten heeft de leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’ gepubliceerd. In de leidraad zijn adviezen opgenomen voor de nazorg voor COVID-19 (verdachte) patiënten die behandeld zijn in eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.

Wendy Borneman nieuwe voorzitter Raad van Bestuur NHG

28 mei, 2020

Op 28 mei 2020 is mevrouw drs. ir. Wendy Borneman benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De benoeming gaat in per 1 juni 2020 en vond plaats tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) die online georganiseerd was. Wendy neemt het stokje over van waarnemend bestuurder Hans van der Schoot.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering donderdag 28 mei 2020

20 mei, 2020

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering staat gepland op 28 mei en begint om 17.30 uur en duurt tot uiterlijk 18.30 uur. Als NHG-lid heeft u de mogelijkheid om de algemene ledenvergadering online bij te wonen.

Praktijkhandleiding en e-learning pneumokokkenvaccinatie

20 mei, 2020

De uitvoering van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) start dit najaar. Dit programma is opgezet om volwassenen tussen 60 en 75 jaar te vaccineren tegen pneumokokken, om zo deze groep beter te beschermen tegen ziekte en sterfte. Gezien de COVID-19-pandemie is er voor gekozen om de meest kwetsbare groep met voorrang te vaccineren in 2020: ouderen van 73 tot en met 79 jaar. Voor alle NHG-leden is er nu een praktijkhandleiding en een e-learning beschikbaar.

Online Buitengewone Algemene Ledenvergadering

14 mei, 2020

Op donderdag 28 mei 2020 organiseert het NHG een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV). Op de agenda staan twee onderwerpen: de voorgestelde aanpassing in de bestuurlijke organisatie van een eenhoofdige naar een tweehoofdige Raad van Bestuur en de benoeming van de nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur.

Nieuwe LESA Organisatie van zorg bij chronische medicatie

11 mei, 2020

De LESA ‘Organisatie van zorg bij chronische medicatie’ geeft handreikingen voor het maken van praktische afspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheker over de zorg rondom de chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening. Deze LESA is opgesteld door een werkgroep van leden van het NHG, de V&VN en de KNMP.

NHG-Standaard Anticonceptie herzien

7 mei, 2020

De standaard geeft richtlijnen om patiënten voor te lichten over de diverse anticonceptiemethodes en hen te adviseren bij het maken van een keuze evenals het toepassen van de methode.

Ontwikkelingen vaccinaties griep en pneumokokken

1 mei, 2020

De staatssecretaris van VWS heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om volwassenen van 70 tot en met 79 jaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. De COVID-19 pandemie vergroot de urgentie om vooral de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken. De NHG-Praktijkhandleiding pneumokokkenvaccinatie wordt aangepast op dit advies en zal in de loop van mei gepubliceerd worden.

6 mei COVID-19 webinar: Veilige zorg voor patiënt en huisarts

1 mei, 2020

Woensdag 6 mei 2020 organiseren MedischeScholing.nl, de LHV en het NHG een webinar over het veilig kunnen hervatten van huisartsenzorg aan niet-corona-patiënten. De meest prangende vraag hierbij is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast gaan de scholen weer open en spreken we over COVID-19 bij kinderen. Tenslotte worden de nieuwe prangende vragen vanuit het werkveld behandeld met betrekking tot COVID-19.

Herziene NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

1 mei, 2020

De NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties is volledig herzien. De behandelrichtlijn geeft aanbevelingen over medicatie die de huisarts actief toedient in spoedeisende situaties, vaak in afwachting van een ambulance.

Registratie COVID-19 door huisartsen via NHGDoc en Medicom

21 april, 2020

Informatie uit de eerstelijn draagt bij aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland. Alleen met een gezamenlijke inspanning van de huisartsen in Nederland kan er worden voorzien in aanvullende informatie over algemene epidemiologie van COVID-19 en informatie over hoog-risicopatiënten. De gegevens worden gepseudonimiseerd en in lijn met de AVG beschikbaar gesteld aan het RIVM.