U bent hier

Nieuwsberichten

Ebola-uitbraak in Oeganda

14 oktober, 2022

In Oeganda is er sinds september een Ebola-uitbraak in een gebied waar ook vaak toeristen komen. De kans op een patiënt met Ebola in Nederland is klein, maar is o.a. door dagelijks vliegverkeer op Schiphol, wel aanwezig. Het RIVM vraagt medische professionals om bij reizigers die in de afgelopen 3 weken in Oeganda zijn geweest, alert te zijn op klachten die zouden kunnen passen bij ebola.

Vernieuwd voorbeeldprotocol herhaalrecepten

6 oktober, 2022

Het voorbeeldprotocol 'Veilig voorschrijven van herhaalrecepten' is herzien. Dit protocol ondersteunt medewerkers van de huisartsenpraktijk bij het proces rond het maken van herhaalrecepten.

Modernisering GVS uitgesteld tot 1 januari 2024

29 september, 2022

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt een jaar uitgesteld. Die tijd is nodig om de mogelijke gevolgen van dit plan voor onder andere patiënten en huisartsen nader te onderzoeken. Dit schrijft minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Start vaccinatiecampagne 2022

28 september, 2022

Binnenkort start de griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne weer. Dit jaar valt de campagne (deels) tegelijk met de najaarsronde voor de COVID-19-herhaalprik. Het selecteren en uitnodigen van de doelgroep vroeg hierdoor extra aandacht van u als huisarts.

Waardevolle eerste inzichten digitale zorg in de Diabetesrichtlijnen

27 september, 2022

Het ZonMw project DiDia richt zich op het opnemen van aanbevelingen over digitale zorg in de bestaande diabetesrichtlijnen en (zorg)standaarden. In de afgelopen maanden is veel kennis en ervaring opgehaald, zowel uit de eerste als de tweede lijn. De resultaten leveren mooie inzichten op voor het opnemen van digitale zorg in de richtlijnen, die breder van toepassing zijn dan alleen voor diabetespatiënten.

Meer aandacht voor suïcidaliteit in de herziene NHG-Standaard Depressie

27 september, 2022

De NHG-Standaard Depressie is gedeeltelijk herzien. De nieuwe standaard bevat onder meer een nieuwe module over de achtergrond, diagnostiek en de benadering van suïcidaliteit. Daarnaast is de medicamenteuze behandeling geactualiseerd zowel voor volwassenen als voor ouderen.

Overeenstemming belangrijke rol kaderhuisarts

27 september, 2022

LHV, NHG, InEen en UNH zijn het eens over de belangrijke rol van de kaderhuisarts. De kaderhuisarts verbetert de kwaliteit van de huisartsenzorg. Kaderhuisartsen zijn door hun opleiding goed toegerust om de kerntaken en kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg te helpen bestendigen en door te ontwikkelen. Zij zorgen op deze manier voor nieuwe inzichten in kennis, kunde en samenwerkingsvormen op specifieke onderwerpen of thema’s, beschikbaar en bruikbaar voor alle huisartsen.

Valpreventieweek 2022

14 september, 2022

Dagelijks belanden er naar schatting 280 ouderen (>65 jaar) door een val op de spoedeisende hulp, met de nodige medische, maatschappelijke en financiële gevolgen van dien. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen, zal dit aantal naar verwachting in 10 jaar tijd verdubbelen. Tijdens de jaarlijkse Valpreventieweek van 3 t/m 9 oktober wordt hier aandacht aan besteed.

Stem op Thuisarts.nl als beste website van het jaar

13 september, 2022

Thuisarts.nl is opnieuw genomineerd voor website van het jaar in de categorie Gezondheid. En daar zijn we trots op! Dit jaar willen we niet alleen de populairste website worden, maar ook de beste. Vindt u ook dat Thuisarts.nl de beste website is? Breng dan direct uw stem uit en waardeer vooral ook de content, navigatie en het design.
Herziening GVS onvoldoende onderbouwd

Herziening GVS onvoldoende onderbouwd volgens Adviescollege Toetsing Regeldruk

9 september, 2022

Het ontbreekt aan onderbouwing van de extra kosten en regeldruk, oordeelt het Adviescollege Regeldruk (ATR). Het adviescollege adviseert Minister Kuipers de gevolgen van de herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor onder andere huisartsen en patiënten beter te onderbouwen. Voor deze risico’s hebben het NHG, de LHV en andere zorgkoepels al diverse keren gewaarschuwd.

Nieuw: overzichtskaart medicatie in acute palliatieve situaties

8 september, 2022

Voor de huisarts is het belangrijk om tijdens een acute palliatieve situatie een overzichtelijke checklist te kunnen raadplegen. Deze geheel nieuwe overzichtskaart voorziet hierin. Bij het opstellen van de kaart is zoveel mogelijk uitgegaan van de medicatie die de huisarts in zijn spoedtas heeft. Op deze manier ontvangt de huisarts praktische en toepasbare medicamenteuze adviezen.

Coronamaatregelen tijdens vaccinatiespreekuren

8 september, 2022

Tijdens de griep- en pneumokokkenvaccinatiespreekuren dit najaar, is het belangrijk dat u nadenkt over preventieve maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

NHG op LHV-Startersdag 1 oktober

7 september, 2022

Op zaterdag 1 oktober is er volop informatie te halen voor aios die bijna klaar zijn met de opleiding of juist net gestart zijn als huisarts. De dag wordt georganiseerd door de LHV. Het NHG verzorgt een van de workshops waarbij wordt ingegaan op de vraag ’hoe houd ik nu mijn vak bij?’.

Stoptober 2022 weer in zicht

30 augustus, 2022

Oktober staat traditiegetrouw in het teken van stoppen met roken. Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober, bedoeld voor zowel patiënten als medewerkers. Op 2 september start de nieuwe campagne, voor u als zorgverlener in de praktijk zijn er praktische materialen beschikbaar. Samen op weg naar een rookvrije generatie!

Medicatiegebruik en dreigende dehydratie bij hitte 

10 augustus, 2022

Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Deze mensen moeten extra alert zijn op dehydratie en oververhitting. Naast leeftijd en comorbiditeit kunnen ook geneesmiddelen extra risico geven bij dehydratie en oververhitting. Gebruik het document Hitte voor aanvullende informatie en adviezen hierover. Ook de Thuisarts.nl adviezen over medicatiegebruik bij (dreigende) dehydratie zijn in verschillende teksten aangescherpt.