U bent hier

Nieuwsberichten

NHG-Congres verplaatst naar 5 november 2021

31 augustus, 2020

Het NHG-Congres 2020 is wegens de coronamaatregelen verplaatst naar vrijdag 5 november 2021. Het congres met als thema digitaal en innovatie blijft behouden en wordt het komende jaar verder aangescherpt. In de tussentijd verschijnt er in de vorm van online events een digitaal alternatief. De eerste online sessie vindt plaats op donderdagavond 10 december 2020.

HCQ-(combinatie)therapie afgeraden bij COVID-19 in de eerste lijn

28 augustus, 2020

Er zijn veel vragen over de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze therapie voor COVID-19. Hierbij gaat het onder andere om hydroxychloroquine (HCQ), eventueel als combinatietherapie met andere middelen, zoals azitromycine (AZT) en zink. Vanuit het NHG is een literatuuronderzoek verricht naar het effect van deze middelen als behandeling bij patiënten in de eerste lijn met (een vermoeden van) COVID-19. Het advies van het NHG is om HCQ-(combinatie)therapie niet te gebruiken bij de behandeling van niet-gehospitaliseerde patiënten met COVID-19.

Patiëntoverleg in Zorgdomein voor overleg met de bedrijfsarts landelijk te gebruiken

20 augustus, 2020

Overleg tussen huisarts en bedrijfsarts kan lastig zijn door bereikbaarheidsproblemen of doordat huisarts en patiënt niet weten wie de bedrijfsarts is. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van ‘Patiëntoverleg’ in Zorgdomein. Na een pilot in de regio’s Nijmegen en Rotterdam kan dit nu landelijk worden toegepast.

NHG-TriageWijzer vernieuwd: nu ook volledig online beschikbaar

19 augustus, 2020

Op 19 augustus verschijnt de vernieuwde NHG-TriageWijzer. De NHG-TriageWijzer 2020 is geactualiseerd volgens de Nederlandse Triage Standaard, richtlijnen en actuele inzichten over triage en spoedbehandeling bij de huisarts. Naast het geactualiseerde boek is er een volledig nieuwe online versie ontwikkeld. De digitale TriageWijzer kan onafhankelijk of in aanvulling op het boek worden gebruikt.

Dienstverlening NHG – geef uw mening

19 augustus, 2020

Verwachtingen hangen vaak samen met de verschillende (levens)fases en de wijze waarop het huisartsenvak wordt uitgeoefend. Het NHG wil beter aansluiten bij behoeften die op de verschillende momenten relevant voor u zijn. Om dit goed te doen gaan we vaker het gesprek aan en leggen we vragen aan u voor. Zo blijven we aansluiten bij wat u belangrijk vindt van uw beroepsvereniging en richten we ons aanbod aan producten en diensten daar zo optimaal mogelijk op in.

Tweede Kamer stemt voor testvoorrang voor zorgverleners

14 augustus, 2020

Tijdens een debat over corona op woensdag 12 augustus heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om zorgverleners voorrang te geven bij het testen op corona en het verkrijgen van de uitslag van die testen. Het NHG is verheugd dat hiermee gehoor wordt gegeven aan onze oproep, in het belang van zorgverleners en patiënten.

Stoptober: campagne start 3 september

13 augustus, 2020

De voorbereidingen voor ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ zijn begonnen: de landelijke campagne start op 3 september. Het Trimbos-instituut faciliteert de inzet van Stoptober via zorgprofessionals, om de campagne tijdig en adequaat bij patiënten onder de aandacht te kunnen brengen. Er is onder andere een gratis Stoptober-toolkit samengesteld. Als u deze nu bestelt, ontvangt u het pakket eind augustus.

Gezamenlijke oproep: bescherm de eerstelijnszorgverleners beter in coronatijd

10 augustus, 2020

Bij een nieuwe golf aan coronabesmettingen dienen huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers te kunnen rekenen op voldoende beschermingsmiddelen. Ook moeten zorgverleners voorrang krijgen bij het testen en het krijgen van de testuitslagen. Ter bescherming van henzelf én al hun patiënten. Daar vragen het NHG en vijf andere verenigingen in de extramurale zorg politieke aandacht voor.

Informatiestandaard ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

7 augustus, 2020

SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten kunnen de samenvatting van de patiënt uit het huisartsdossier opvragen. Dat maakte Nictiz deze week bekend. Met deze extra informatie kunnen zorgverleners de melding adequaat afhandelen en de juiste spoedzorg verlenen. De vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg maakt dit mogelijk. Inhoudelijk is voor deze uitwisseling de NHG-richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost - ambulancedienst – afdeling Spoedeisende Hulp uitgangspunt.
NHG-Standaard Astma bij volwassenen

NHG-Standaard Astma bij volwassenen herzien

22 juli, 2020

De NHG-Standaard Astma bij volwassenen is volledig herzien. Zo zijn de diagnostische criteria aangescherpt, wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van overmatig SABA-gebruik en is het stappenplan geüpdatet.

Vergoeding herstelzorg COVID-19 nu via basispakket

21 juli, 2020

Alle patiënten die ziek zijn geworden van het coronavirus en die daarvan nog ernstige gezondheidsklachten ondervinden, krijgen op advies van het Zorginstituut per 18 juli 2020 recht op volledig vergoede herstelzorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt ook voor patiënten die thuis ziek waren en niet zijn ingestuurd naar een ziekenhuis.

Advies over patiëntenbrief COVID-19-behandelverzoek

16 juli, 2020

Sinds 14 juli circuleert een vooropgestelde brief ’COVID-19-behandelverzoek’, waarmee patiënten hun huisarts oproepen off-label behandelingen in te zetten mochten zij COVID-19 krijgen in de toekomst. In deze brief wordt onder andere behandeling met hydroxychloroquine, azitromycine met zink, en ivermectine voorgesteld en wordt de huisarts actief aangespoord om af te wijken van de huidige landelijke richtlijnen.

Veiligheid paracetamol staat niet ter discussie

10 juli, 2020

Het NRC heeft een artikel gepubliceerd over vervuiling van paracetamol met para-chlooraniline (PCA), een stof die mogelijk kankerverwekkend is.

Huisartsenorganisaties pleiten voor meer onderzoek naar digitale zorg

7 juli, 2020

In de aanloop naar het debat over de curatieve zorg hebben huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van digitalisering in de huisartsenpraktijk. Ook is aandacht gevraagd voor een betere betrokkenheid van huisartsen bij (on)zinnige zorgtrajecten.

LESA aanvragen laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd

6 juli, 2020

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Drie hoofdstukken zijn herzien: Angina pectoris, Diarree en Urineweginfecties.