U bent hier

Zorg voor mensen met psychische problemen legt grote druk op huisartspraktijk

8 november, 2018

Door de toename van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk is de werkdruk sterk toegenomen. Dit blijkt uit een peiling onder 430 huisartsen die op 9 november het jaarcongres van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bezoeken. Driekwart acht het waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk dat de hoge werkdruk burn-out klachten gaat geven bij henzelf of collega-huisartsen.

Er zijn veel patiënten die kampen met psychische problemen. Dikwijls hangen deze samen met lichamelijke klachten of ziekte. Zorg waarin zowel aandacht is voor lichamelijke als psychische klachten is kenmerkend voor de huisartsenzorg. ‘Vrijwel alle huisartsen vinden dat de zorg voor patiënten met psychische klachten bij hun vak hoort, maar lopen daarbij tegen grenzen aan’, aldus Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter van het NHG.

In aanloop naar het NHG-Jaarcongres ‘Dokter, kijk eens tussen mijn oren’ vulden 430 huisartsen een enquête in over hoe zij de zorg van patiënten met psychische klachten ervaren. Ongeveer een derde van de respondenten ziet regelmatig patiënten met ernstige chronische psychische problemen waarvoor meer gespecialiseerde hulp nodig is. Deze patiënten zijn terugverwezen uit de GGZ. Daarnaast kunnen door de wachtlijsten patiënten niet doorstromen naar de juiste zorgverlener. Dijkstra: ‘We zien dat de wachtlijst bij de poh-ggz oploopt. Het risico dat patiënten tussen wal en schip vallen, is levensgroot en dat is een slechte zaak. Er moet echt iets gedaan worden in de organisatie van de zorg voor patiënten met psychische problematiek.’

Voor de juiste zorg op de juiste plek zal de GGZ de verwezen patiënten tijdig moeten opvangen en behandelen. Voor begeleiding en ondersteuning van mensen met vooral sociaalmaatschappelijke problematiek is zorg in de wijk op zijn plaats. ‘Hiervoor moeten we investeren in het organiseren van de samenwerking met deze partijen’, aldus Dijkstra.

Tijdens het jaarcongres komt uitgebreid aan de orde hoe huisartsen deze problematiek het hoofd kunnen bieden door actief de samenwerking op te zoeken en afspraken te maken met de GGZ, de consultatief psychiater en het sociale domein. Het NHG-congres vindt dit jaar plaats op 9 november in Den Haag. Er worden ruim 1.800 huisartsen verwacht.