U bent hier

Wijziging Standaard en 3 nieuwe keuzetabellen Anticonceptie

2 februari, 2021

De NHG-Standaard Anticonceptie is op een paar onderdelen gewijzigd: de pil met norgestimaat is als tweedekeus toegevoegd en de informatie over intra-uteriene koperballetjes (Ballerine) is nu makkelijker vindbaar. Daarnaast zijn er op Thuisarts.nl 3 nieuwe keuzetabellen over anticonceptie geplaatst. Deze tabellen helpen bij het maken van een keuze van een geschikt anticonceptivum in verschillende situaties. Een handig hulpmiddel om samen met de patiënt te beslissen welke anticonceptiemethode gewenst is.

Pil met norgestimaat toegevoegd als tweedekeuspil

In de NHG-Standaard Anticonceptie is de pil met norgestimaat 250 microg/ethinylestradiol 35 microg als tweedekeus binnen de orale combinatiepreparaten toegevoegd. Deze pil werd bij de laatste herziening van de standaard door de werkgroep aanbevolen als tweedekeuspil, maar was niet langer verkrijgbaar. Inmiddels is de pil weer op de markt. 

Andere tweedekeuspillen zijn: pil met levonorgestrel 150 micrg/ethinylestradiol 20 microg en de pil met gestodeen 75 microg/ethinylestradiol 20 microg. 

De anticonceptiepil van eerste keus blijft de pil met levonorgestrel 150 micrg/ethinylestradiol 30 microg. Deze pil heeft het meest gunstige profiel voor wat betreft effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen. 

Koperballetjes Ballerine

De informatie over de intra-uteriene koperballetjes is verplaatst van de paragraaf Achtergrond naar de paragraaf Beleid na keuze voor een methode, keuze voor koperspiraal.  De informatie is niet inhoudelijk herzien. Bij keuze van de vrouw voor een koperspiraal gaat de voorkeur uit naar een T-vormige koperspiraal (380 mm2 koper) of hoefijzervormige koperspiraal (375 mm2 koper). Er is nog te weinig bekend over intra-uteriene koperballetjes om hierover een aanbeveling te geven. 

Op 25 januari besteedde AVROTROS Radar aandacht aan de Ballerine spiraal. Mogelijk krijgt u hierover vragen in de spreekkamer. In de uitzending hebben de NVOG, KNOV en het NHG het standpunt van de standaard aangegeven. Dit standpunt wordt onderschreven door een recente publicatie in het Geneesmiddelenbulletin.

Keuzetabellen op Thuisarts.nl

In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, NVOG en KNOV zijn 3 keuzetabellen Anticonceptie gepubliceerd op Thuisarts.nl. De tabellen zijn op 3 mogelijke keuzesituaties gericht:

  1. Vrouwen die op zoek zijn naar een niet-definitieve, betrouwbare vorm van anticonceptie
  2. Vrouwen die op zoek zijn naar een vorm van anticonceptie zonder hormonen
  3. Vrouwen die net bevallen zijn en op zoek zijn naar een betrouwbare vorm van anticonceptie

De keuzetabellen bieden de vrouw een makkelijke manier om de verschillende anticonceptiva te vergelijken aan de hand van de meest gestelde vragen over anticonceptiva: Hoe betrouwbaar is het anticonceptivum? Zitten er hormonen in en zo ja, hoeveel soorten? Wat moet ik of de arts precies doe? Wat is de invloed op mijn menstruatie en op hoe ik me voel? Wat zijn nadelen en bijwerkingen van het anticonceptivum? Voor wie is het anticonceptivum minder of niet geschikt?

In de tabellen gericht op vrouwen die recent bevallen zijn, is vanzelfsprekend aandacht voor de invloed van het anticonceptivum op de baby en de borstvoeding en de vraag wanneer hoe snel na de bevalling de vrouw kan starten. 

De assistente of huisarts kan de vrouw telefonisch adviseren om de tabellen te bekijken als voorbereiding op een consult. De tabellen zijn ook goed zijn ook goed te gebruiken tijdens het consult, om samen met de vrouw de verschillende anticonceptiva langs te lopen en te vergelijken. Natuurlijk kan de huisarts na een eerste informerend consult de vrouw ook adviseren om thuis na het consult de tabellen en de informatie op Thuisarts.nl nog eens rustig te bekijken om een definitieve keus te maken. 

E-learning Anticonceptie

Kennis over de verschillende anticonceptiemethoden is onontbeerlijk om vrouwen goed te adviseren. De e-learning Anticonceptie geeft een overzicht van de beschikbare anticonceptiva. Daarnaast behandelt deze PIN aan de hand van casuïstiek het beleid in bijzondere situaties, zoals anticonceptie na zwangerschap, vergeten anticonceptie, noodanticonceptie en stoppen met anticonceptie bij het bereiken van de menopauze.