U bent hier

Wereldkankerdag, NHG en oncologie

4 februari, 2013

Vandaag is het Wereldkankerdag. Huisartsen krijgen steeds meer te maken met patiënten met kanker of patiënten die kanker hebben gehad. De toenemende en veranderende vraag naar zorg van die patiënten wordt de komende tijd steeds belangrijker in de huisartsenpraktijk. Het NHG heeft ‘oncologie’ dit jaar benoemd tot een van de speerpunten in het beleid.

De huisarts heeft nu vooral een rol in de (vroeg)diagnostische fase en in de terminale fase van kanker. Er is een duidelijke roep om een grotere rol van de huisarts in de nazorg en eventueel de nacontrole van de oncologische patiënt. Aandacht voor nazorg en late effecten van de behandeling worden steeds belangrijker, omdat steeds meer mensen kanker overleven.

Standpunt en symposium

Het NHG is onlangs begonnen met het Standpunt ‘Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk’. Dit document biedt de huisarts concrete aanbevelingen voor de patiëntenzorg en praktijkorganisatie op het gebied van oncologische zorg. Op 6 juni zal hierover –voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering- een symposium voor leden worden georganiseerd. Zet deze datum vast in uw agenda!

Zorgstandaard

Daarnaast werkt het NHG mee aan de Zorgstandaard kanker. Dit is een leidraad voor inhoud en organisatie van zorg van (vroeg)diagnostiek tot nazorg. Het NHG werkt hierin intensief samen met kankercentra, patiëntenorganisatie en behandelaren in de eerste en tweede lijn. De zorgstandaard kanker komt naar verwachting dit voorjaar uit.

Producten

Het NHG biedt op dit moment op het gebied van oncologie o.a.: de NHG-Standaard mammacarcinoom inclusief samenwerkingsafspraken rondom nazorg en palliatie, de NHG-Standaard Preventie en diagnostiek van cervixcarcinoom en de StiPcursus borstkanker. Ook is het NHG betrokken bij de voorbereiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Vanaf september 2013 zijn de verschillende materialen ter ondersteuning van dit nieuwe bevolkingsonderzoek beschikbaar.

Links

Thuisarts onderwerpen op gebied van kanker