U bent hier

Wereld-Niet-Roken dag: negen partijen werken aan rookvrije zorg

31 mei, 2017

Roken is de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden. Per jaar overlijden 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. De wil onder veel rokers is er: 81% van de rokers wil stoppen. Zorginstellingen en zorgverleners spelen een belangrijke rol bij het rookvrij maken van de samenleving. Zij vervullen hierbij ook een voorbeeldrol. Negen zorgpartijen ondertekenen daarom een intentieverklaring tijdens het symposium ‘Maak de zorg rookvrij’.

De KNMG, AJN Jeugdartsen, GGD GHOR, GGZ Nederland, NFU, het NHG, het Netwerk Verslavingszorg, NVZ en de NVZD maken de komende jaren werk van een rookvrije zorg en streven naar:

  • een niet-roken-norm op het terrein en in gebouwen van zorginstellingen voor medewerkers, patiënten, cliënten en bezoekers;
  • het actief onder de aandacht brengen van stoppen-met-roken(zorg) bij cliënten, patiënten en bezoekers;
  • het stimuleren van zorgverleners om vanuit hun voorbeeldfunctie in ieder geval tijdens het werk niet te roken.

Deelnemers krijgen handvatten om in de eigen omgeving aan de slag te gaan met een rookvrije zorg, geïnspireerd door de collega’s die hen voorgingen. 

Maak de zorg rookvrij - intentieverklaring

Meer informatie

De recent herziene richtlijn over stoppen met roken wordt binnenkort aangevuld met een addendum over interventies voor rokende zwangeren.

Informatie voor professionals over Rookvrije start

NHG-scholing Starten met stoppen