U bent hier

Week tegen Kindermishandeling: welke ondersteuning zet u in?

14 november, 2016

Van 14 tot en met 20 november is de Week tegen Kindermishandeling. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik doet een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. We steunen deze oproep van harte en brengen daarom graag de ondersteuningsmaterialen bij u onder de aandacht die u helpen bij de aanpak van kindermishandeling.

Kindcheck-alert in het HIS

De digitale kindcheck-alert in NHGDoc in de HIS’sen werkt voor u als geheugensteun. Als er vanuit het patiëntendossier zorgelijke signalen over de ouders of verzorgenden komen, zoals huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- of drugsmisbruik, dan helpt de alert aan eventuele kinderen te denken en door te vragen of deze veilig zijn.

Huisarts-ambassadeurs tegen kindermishandeling

Huisartsen uit verschillende delen van het land willen een vraagbaak zijn voor collega’s die mishandeling vermoeden of signaleren. De vertrouwensarts van Veilig Thuis is de eerst aangewezen persoon om mee te overleggen als het om een specifieke casus gaat, maar daaraan voorafgaand kunt u ook met een ambassadeur sparren.

LESA voor een goede samenwerking

Bij de aanpak van kindermishandeling zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. In de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken (LESA) Kindermishandeling staat hoe er wordt samengewerkt, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de partijen naast de huisarts en wat de rol is van de vertrouwensarts, jeugdgezondheidszorg, de kinderarts en Veilig Thuis. De LESA geeft ook informatie over de competenties en houding van hulpverleners, de KNMG-meldcode, de kindcheck, het beroepsgeheim en dossiervorming bij kindermishandeling.

NHG PraktijkWijzer en Thuisarts.nl

De NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit en Veiligheid bevat een geactualiseerd voorbeeldprotocol Kindermishandeling. De praktijkwijzer ondersteunt bij het opzetten van een kwaliteitssysteem in een huisartsenpraktijk. Wie het document uitwerkt, kan ervan uitgaan dat de kwaliteit van zorg op alle gebieden goed is geregeld, ook als het gaat om de aanpak van kindermishandeling. De voorlichtingswebsite en app Thuisarts.nl heeft nu ook publieksteksten over kindermishandeling, problemen thuis en geweld thuis.

E-learning

Nageschoolde artsen ondernemen vaker actie wanneer een kind in de problemen zit. Er zijn verschillende scholingen waarmee u uw deskundigheid kunt bevorderen:

NHG Scholing biedt een groepsgewijze scholing van 4 uur aan voor huisartsen en POH’s-GGZ, waarin u kennis maakt met systeemgericht werken bij huiselijk geweld. Het uitgangspunt is de onderlinge relatie tussen de gezinsleden en de omstandigheden waarin het gezin functioneert.
Augeo academy biedt scholingen voor professionals die met kinderen en ouders werken. NHG en Augeo hebben een blended e-learning-programma ontwikkeld, in combinatie met een face-to-face training. Vanaf 1 oktober 2016 is de blended learning beschikbaar.

Meer informatie

Dossier Preventie en (vermoeden van) kindermishandeling
LHV-dossier kindermishandeling en huiselijk geweld