U bent hier

Vroege symptomen delier herkennen kan crises voorkomen

3 april, 2014

De herziene richtlijn Delier van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft naast aanbevelingen voor een delier bij (kwetsbare) ouderen, nu ook aanbevelingen voor de behandeling van een delier in de palliatieve en terminale fase. Een delier is een periode van ernstige verwardheid en komt vaak voor in de laatste fase van het leven. Nieuwe aanbevelingen helpen de huisarts, hulpverleners en mantelzorgers om patiënten met een delier in deze periode zo goed mogelijk te behandelen.

Alert zijn op vroege symptonen

Gerda van der Weele, wetenschappelijk medewerker bij het NHG en een van de richtlijnopstellers:  “Als een delier eenmaal is ontstaan is eigenlijk altijd sprake van een crisissituatie. Bij kwetsbare ouderen en in de terminale fase is het dan ook heel belangrijk alert te zijn op vroege symptomen van een delier en onderliggende oorzaken te behandelen. Dat kan in de terminale fase betekenen dat bij de ene patiënt de morfinedosering omlaag moet en dat een andere patiënt baat heeft bij een sigaret of nicotinepleister.“

Zorg bij delier vraagt teamwerk

De zorg voor een patiënt met een delier is bij uitstek teamwerk. Dat vraagt, vooral in de thuissituatie, om goede samenwerking tussen diverse zorgverleners en mantelzorgers. Bij ontslag uit het ziekenhuis van een patiënt bij wie de symptomen van een delier nog niet volledig zijn verdwenen, is een goede overdracht naar de huisarts en andere betrokkenen essentieel. De NHG-Standaard besteedt dan ook ruim aandacht aan samenwerking en overdracht.
Een patiënt met een delier kan alleen thuis behandeld worden als een veilige omgeving en continue aanwezigheid van verzorgers gegarandeerd zijn. Een belangrijke aanbeveling uit de standaard is dat ook naasten, mantelzorgers en eventueel een kaderhuisarts of consulent palliatieve zorg bij het zorgproces betrokken moeten worden.

De herziening verliep in nauw overleg met de herziening van de Multidisciplinaire Richtlijn Delier van de Orde van Medisch Specialisten.

Op Thuisarts.nl is patiënteninformatie over delier (Ik verzorg iemand met een delier) te vinden. Deze is aangepast aan de herziene standaard.