U bent hier

Vragen over veiligheid van geneesmiddelen

19 februari, 2019

De laatste maanden zijn er meerdere berichten verschenen over de veiligheid van geneesmiddelen. Deze berichten kunnen aanleiding geven voor vragen en ongerustheid bij patiënten en huisartsen.

De positieve effecten van geneesmiddelen zijn nog steeds veel groter dan het risico op nadelige effecten. Het toezicht op de veiligheid van de grondstof valsartan en andere sartanen is de komende jaren verscherpt zodat de veiligheid gewaarborgd is.

Eerder hebben wij de informatie, zoals ze bij ons bekend is, over valsartan en hydrochloorthiazide voor u op een rijtje gezet. Voor andere geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft zijn geen berichten verschenen.

Wat houdt dit in voor de huisarts?

Meer informatie

H&W artikel Met hydrochloorthiazide meer kans op huidkanker