U bent hier

Voorlichtingspakket Voedingscentrum Vitamine D, prikken zonder klachten niet nodig

11 februari, 2013

Onlangs ontvingen veel huisartsen voorlichtingsmateriaal van het Voedingscentrum over de suppletie adviezen van vitamine D. Dit betekent niet dat mensen zonder klachten voor laboratoriumonderzoek moet worden geprikt om vast te stellen of de vitamine D spiegel verlaagd is.

Onlangs ontvingen veel huisartsen voorlichtingsmateriaal van het Voedingscentrum over de suppletie adviezen van vitamine D. Dit betekent niet dat mensen zonder klachten voor laboratoriumonderzoek moet worden geprikt om vast te stellen of de vitamine D spiegel verlaagd is.

Met het voorlichtingsmateriaal wil het Voedingscentrum bevorderen dat mensen voor wie het suppletieadvies geldt, zelf extra vitamine D gaan innemen. Het is echter niet nodig dat u mensen zonder dat er klachten zijn, gaat prikken om vast te stellen of de vitamine D spiegel verlaagd is. Indicaties om wel vitamine D spiegels te bepalen staan in de NHG-Standaard Fractuurpreventie.

Het voorlichtingspakket betreft een campagne die is ingezet naar aanleiding van het meest recente rapport van de Gezondheidsraad over nieuwe voedingsnormen voor vitamine D. Dat rapport adviseert extra inneming van vitamine D voor diverse bevolkingsgroepen in aanvulling op gezonde voeding.
Het doel van dit advies is suboptimale of verlaagde vitamine D spiegels in de bevolking zo veel mogelijk te voorkomen. Dit draagt bij aan verbetering van de botdichtheid en vermindering van het aantal osteoporotische fracturen.

Voor andere effecten die wel aan vitamine D worden toegeschreven, zoals vermindering van de kans op vallen, preventie van enkele maligne tumoren, diabetes mellitus type 1 of multiple sclerose, bestaat onvoldoende bewijs.

 

Meer patiënteninformatie vindt u op Thuisarts.