U bent hier

Vernieuwd HIS-referentiemodel 2017

29 november, 2017

Onlangs is het vernieuwde HIS-referentiemodel 2017 gepubliceerd, voor het eerst geheel in een webomgeving. Nieuw is de mogelijkheid om contactpersonen en vertegenwoordigers van de patiënt vast te leggen. Profylactische maatregelen en medicatie-afspraak zijn recentelijk aangepaste onderdelen in het model.

Om goede zorg te kunnen verlenen, legt de huisarts informatie vast in het Huisarts Informatie Systeem (HIS). Het HIS-referentiemodel beschrijft waaraan een HIS moet voldoen om dit proces te ondersteunen. Ieder jaar wordt dit model aangepast aan de laatste eisen en wensen.

Contactpersonen en vertegenwoordigers

Het is praktisch als de arts beschikt over de gegevens van belangrijke contactpersonen en vertegenwoordigers van de patiënt mocht deze wilsonbekwaam worden. Wie dit zijn, bespreekt de huisarts met de patiënt vaak in het kader van wensen rondom het levenseinde. In versie 2017 is de mogelijkheid om, naast behandelgrenzen, ook informatie over contactpersonen en patiëntvertegenwoordigers vast te leggen. 

Profylaxe

Daarnaast zijn profylactische voorzorgsmaatregelen (zoals bij asplenie of immuunsuppressie) uitgebreid met de mogelijkheid om dragerschap van bijzonder resistente micro-organismen vast te leggen. Daarmee gaat het om niet alleen om voorzorg voor de patiënt zelf, maar ook voor zijn omgeving. 

Medicatieafspraak

In navolging van de aanbevelingen vanuit het project Bouwstenen voor het medicatieproces worden medisch-inhoudelijke en logistieke gegevens bij het voorschrijven van medicatie van elkaar gescheiden.

Webomgeving

Dit is de eerste versie die geheel in een webomgeving is gepubliceerd. Hiermee is de informatie voor de software-leveranciers (alleen voor licentiehouders) en voor de geïnteresseerde huisarts (publieksversie) met elkaar geïntegreerd. 

Bekijk hier de vernieuwde versie.

Hier vindt u de belangrijkste wijzigingen kort op een rij .