U bent hier

Verenigingsraad adviseert over bevolkingsonderzoek darmkanker

15 oktober, 2014

De huisarts zou een actievere rol moeten spelen bij het bevolkingsonderzoek darmkanker, en de uitnodigingsbrieven kunnen verbeterd worden. Dit adviseert de NHG-verenigingsraad aan de afgevaardigden van het NHG in de RIVM-programmacommissie en verschillende werkgroepen. Op deze manier kan de huisarts bijdragen aan de individuele keuzes die mensen maken over deelname en behandeling.

Onderzoek ervaringen

Een ander advies is dat er een onderzoek wordt gehouden onder huisartsen over de ervaringen van huisartsen met het bevolkingsonderzoek en hun rol daarin. Deze informatie is relevant voor de vertegenwoordigers in de verschillende commissies. Overigens betekent de versterking van de poortwachterrol volgens de VR niet dat de huisarts zelf testen moet gaan uitdelen, maar wel meer medisch inhoudelijke bemoeienis op die plekken waar kwaliteitswinst te halen is. 

Betrokkenheid NHG bij darmkankerscreening

Het NHG is in verschillende gremia betrokken geweest bij de voorbereiding van de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Nu het bevolkingsonderzoek officieel van start is gegaan, is een nieuwe programmacommissie ingesteld en verschillende werkgroepen; in al deze groepen is het NHG vertegenwoordigd. De hernieuwde betrokkenheid van het NHG bij de darmkankerscreening was voor de VR aanleiding om de rol van de huisarts bij de screening tot nu toe te evalueren.

In opdracht van het RIVM wordt in 2015 een volgende evaluatie gehouden naar de ervaringen met het bevolkingsonderzoek. Streven is om de aandachtspunten van de Verenigingsraad hierin mee te nemen.