U bent hier

Verbeteringen in Thuisarts.nl

2 september, 2019

Het NHG werkt continu aan verbetering van Thuisarts.nl en uitbreiding van de inhoud. Onlangs is een update doorgevoerd en zijn er aanpassingen gedaan. De mailknop is verplaatst, de zoekfunctie is verbeterd en ook kunnen teksten eenvoudig via WhatsApp worden gedeeld.

Update

Met de update zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, zoals:

  • De mailknop is verschoven van bovenaan naar onderaan de pagina. Uit een focusgroep met patiënten bleek dat  plek bovenaan verwarrend is. Patiënten veronderstelden dat met die mailknop alvast de informatie over iemands klacht of aandoening naar de eigen huisarts kon worden gestuurd. Het is gebruikelijker dat knoppen om de informatie te ‘delen’ onderaan staan. Huisartsen gebruiken deze functie vaak om patiënten een link te sturen naar de desbetreffende pagina.

  • Er is een knop toegevoegd om Thuisarts.nl teksten te delen via WhatsApp.

  • De zoekfunctie is verbeterd:

    • Spelfouten worden nu beter herkend
    • Zoek- en trefwoorden worden beter meegenomen in de zoekindex

Nieuwe onderwerpen toegevoegd

In de afgelopen periode zijn verschillende nieuwe onderwerpen toegevoegd aan Thuisarts.nl, zoals:

Ook komen er dit najaar ruim 20 films bij, onder andere over Risicofactoren bij hartvaatziekten, wormen en mazelen.

Onderzoek door Pharos

Pharos heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van Thuisarts.nl bij laaggeletterden. Op basis van het adviesrapport zijn enkele aanpassingen gedaan, zoals:

  • Het menukopje ‘Verschijnselen’ is veranderd in ‘Wat merk ik’
  • Bestaande teksten worden zo veel mogelijk verbeterd en begrijpelijker gemaakt voor laaggeletterden (eenvoudigere woorden, kortere zinnen)
  • Er worden meer afbeeldingen en films geproduceerd voor audiovisuele ondersteuning

Suggesties voor verbetering

Heeft u zelf suggesties, tips of feedback? Deel uw reactie met ons via info@thuisarts.nl.