U bent hier

Veel reacties op NHG-Standpunt Cannabis

4 juni, 2018

De publicatie van het NHG-Standpunt Cannabis op 1 juni jl. heeft veel reacties teweeggebracht. Wij lichten het graag nader toe.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft als wetenschappelijke vereniging gekeken naar de vraag of cannabis aan te bevelen is voor patiënten met chronische pijn. Voor andere klachten en aandoeningen heeft het NHG niet naar de onderzoeken gekeken omdat deze meestal in de tweede lijn door de medisch specialist worden behandeld.

De vraag of cannabis werkt bij pijn hebben wij beantwoord door middel van wetenschappelijk literatuuronderzoek. Het weinige onderzoek dat tot nu toe verschenen is, laat geen klinisch relevante effecten zien. Bovendien is de kwaliteit van het bewijs laag en is er vaak sprake van indirect bewijs, omdat meestal andere vormen van cannabinoïden zijn gebruikt dan in Nederland beschikbaar zijn.

Onderzoek nodig

Er is onderzoek nodig naar de effectiviteit van de in Nederland beschikbare vormen van cannabis op recept. Dat onderzoek ontbreekt vooralsnog. Het advies van het NHG is daarom dat de huisarts vooralsnog alleen cannabis zou kunnen voorschrijven bij pijn in de palliatieve fase. Wanneer er nieuwe onderzoeken met cannabis bij pijn gepubliceerd worden, nemen we die mee in het NHG-Standpunt en de NHG-Standaard Pijn.

Afstemming tweede lijn

Het NHG heeft niet onderzocht of cannabis effectief is bij aandoeningen die in de tweede lijn behandeld worden zoals multipele sclerose. We adviseren huisartsen in deze gevallen het voorschrijven van cannabis af te stemmen met de behandelend specialist, ook omdat wisselwerking met andere behandelingen mogelijk is.