U bent hier

Twee NHG-Standaarden vervangen door praktijkhandleiding

15 december, 2016

In 2016 is besloten om de NHG-Standaarden Influenza en influenzavaccinatie (M35) en Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom (M06) te vervangen door een praktijkhandleiding, omdat de richtlijnen met betrekking tot deze onderwerpen rechtstreeks van de Gezondheidsraad komen en een aparte NHG-Standaard dus niet nodig is.

Informatie over influenza vindt u vanaf nu in het webdossier Influenzavaccinatie: Zie NHG/SNPG Handleiding Influenzavaccinatie.

Informatie over Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vindt u vanaf nu in het webdossier Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: Zie Dossier Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  In de praktijkhandleiding staat ook informatie over cervixuitstrijken op indicatie buiten het bevolkingsonderzoek. Hierover is ook de NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies te raadplegen.

Overigens kunt u in het overzicht alle vervangen of vervallen NHG-Standaarden vinden en waar de betreffende informatie nu te vinden is.