U bent hier

Trimbos toolkit ‘E-mental health in de huisartspraktijk’

21 januari, 2016

Er is veel belangstelling voor digitale ondersteuning bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen: waar te beginnen? Wat is goede digitale hulp? Welk aanbod is er? Om huisartsen en praktijkondersteuners hiermee te helpen ontwikkelde het Trimbos-instituut de toolkit 'E-mental health in de huisartspraktijk'.

E-mental health volgens het NHG

In het recent uitgebracht NHG/LHV-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg is aangegeven dat e-mental-health een aanvulling kan zijn op de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische problemen, mits het digitale programma is  ingebed in een relatie met huisarts of POH-GGZ en passend bij de problematiek van de patiënt wordt ingezet.  Daarnaast is de effectiviteit van e-mental health onder meer afhankelijk van de vaardigheden en mogelijkheden van de patiënt om met digitale informatie te kunnen omgaan en de motivatie. In een aantal NHG-Standaarden is gewezen op mogelijke e-health toepassingen waarvan de effectiviteit is aangetoond; ook bij verschillende Thuisartsonderwerpen wordt naar deze programma’s verwezen. 

Inhoud toolkit

In de toolkit staan:

  • Argumenten en informatie over waarom sommige patiënten met e-mental health programma’s goed behandeld kunnen worden;
  • Informatie over en overzichten van aanbieders;
  • Het online aanbod op het gebied van depressieve klachten, angstklachten en alcoholproblematiek;  
  • Gerelateerd aanbod zoals op het gebied van piekeren, slaapproblemen en stress; 
  • Informatie over financieringsregelingen; 
  • Een stappenplan: wat zijn te zetten stappen als een praktijk met e-mental health wil starten? 
  • Filmpjes waarin deskundigen hun ervaringen delen; 
  • Het Online Hulp Stempel, een hulpmiddel om de kwaliteit van e-mental health programma’s te beoordelen.

Totstandkoming

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het ministerie van VWS in 2014 breed geïnventariseerd wat huisartspraktijken nodig hebben om e-mental health vaker in te zetten. Die resultaten dienden als eerste input voor de ontwikkeling van de toolkit. Met een werkgroep waarin het NHG, de Landelijke Vereniging POH-GGZ en het ROS-netwerk GGZ participeerden, is de toolkit tot stand gekomen. Daarnaast hebben verschillende huisartsen, kaderhuisartsen GGZ en POH’s-GGZ kritisch meegekeken.

De toolkit is te vinden op www.huisarts-emh.nl.

Meer informatie

Agnes van der Poel, apoel@trimbos.nl, tel: 030-295 93 95
Projectleider, Trimbos-instituut 

Zie ook