U bent hier

Triageprotocol ebola

3 september, 2014

De ebola-uitbraak in West-Afrika breidt zich uit. De kans op introductie in Nederland wordt desondanks nog steeds erg klein geacht. Mocht u bij een patiënt een vermoeden hebben van een ebola- infectie, volg dan het door RIVM, NHG en AmbulanceZorg Nederland opgestelde triageprotocol.

Er is een triageprotocol ontwikkeld door het RIVM, het NHG en AmbulanceZorg Nederland voor telefonische- en fysieke triage door de huisarts, ambulance en artsen werkzaam op de spoedeisende hulp. De standaard sluit aan bij de Nederlandse Triagestandaard.

Triage bij voorkeur telefonisch

Bij voorkeur vindt de triage telefonisch plaats en wordt er laagdrempelig overlegd met een internist-infectioloog, arts-microbioloog of GGD arts infectieziektebestrijding wanneer er een verdenking op een ebola-infectie ontstaat. Hierover worden regionale afspraken gemaakt. De GGD in uw regio kan u vertellen met wie u kunt overleggen wanneer u denkt aan een ebola-infectie bij een patiënt (www.ggd.nl)
Indien er na triage en collegiaal overleg wordt geconcludeerd dat er een reële verdenking is op ebola wordt de patiënt ingestuurd naar een academisch ziekenhuis voor diagnostiek en opname.

U kunt hier verder lezen voor meer achtergrondinformatie.