U bent hier

Toelichting actualisatie ICPC

7 mei, 2018

De recente actualisatie van de ICPC (maart 2018) voorzien we graag van enige extra toelichting, met name sommige veranderingen in subtitels. Deze actualisatie van ICPC is gedaan aan de hand van binnengekomen verzoeken van onder andere NHG-leden, expertgroepen en zorggroepen. Soms gebeurt dat ook naar aanleiding van een discussie op HAweb Ledenforum - Huisartspraktijk – ICT en HIS of de HAwebgroep ADEPD in de praktijk.

Toelichting actualisatie ICPC maart 2018

De recente actualisatie van de ICPC (maart 2018) voorzien we graag van enige extra toelichting, met name sommige veranderingen in subtitels.

Prikkelbare luchtwegen [R29.02]

Op verzoek van de CAHAG (expertgroep COPD/Astma) is de subcategorie Hyperreactiviteit luchtwegen [R96.01] vervangen door de nieuwe subcategorie Prikkelbare luchtwegen [R29.02]. In de oude situatie, als subcategorie onder ICPC R96 Astma, kregen deze patiënten een contra-indicatiebewaking op astma, kwamen in de griepselectie terecht en werden als astmapatiënt meegeteld bij indicatoren voor kwaliteitsrapportages. Door deze subcategorie te verplaatsen naar R29 en te hernoemen zal dit niet meer gebeuren.

Patiënten met Prikkelbare luchtwegen [R29.02] vallen buiten het bestek van ketenzorg en kwaliteitsindicatoren voor astma.

Albuminurie [U98.03]

Op verzoek van de werkgroep Multidisciplinaire en NHG-Richtlijn Chronische nierschade is de nieuwe subcategorie Albuminurie [U98.03] tot stand gekomen. Het is bedoeld voor de groep patiënten met een matig verhoogde albuminurie zonder bekende onderliggende nierziekte. Dit heeft tot gevolg dat de subcategorie Proteïnurie [U98.01] is komen te vervallen. Aanwezigheid van proteïnurie is altijd aanleiding voor verder onderzoek naar een onderliggende nierziekte.

Bijnierschorsinsufficiëntie [T99.12]

Op verzoek van BijnierNET (expertnetwerk voor bijnieraandoeningen) zijn de subcategoriën Bijnierschorsinsufficiëntie [T99.12 ] en Adrenogenitaal syndroom [T99.13] aan ICPC T99 toegevoegd. Hiermee sluit de terminologie en groepsindeling aan bij hun aanbevelingen. Dit heeft tot gevolg dat de subgroep met het Syndroom van Addison [T99.09] komt te vervallen. Patiënten met het Syndroom van Addison vallen nu onder de subgroep Bijnierschorsinsufficiëntie [T99.12].

Arthritis psoriatica [L99.13]

Op verzoek van meerdere zorggroepen is een nieuwe subcategorie van patiënten met Arthritis psoriatica [L99.13] aangemaakt. Daarmee is deze groep te selecteren voor de CVRM ketenzorg. Dit heeft tot gevolg dat de titel Psoriasis (met of zonder artropathie) is aangepast in Psoriasis [S91].

Andere anticonceptie vrouw [W14]

De subcategorieën Pessarium occlusivum [W14.01] en Prikpil [W14.02] zijn komen te vervallen. Indien sprake is van een andere anticonceptie dan orale anticonceptie [W11], IUD [W12] of sterilisatie [W13] dan is Andere anticonceptie vrouw [W14] van toepassing. De titel veranderen in de anticonceptiemethode die de patiënte gebruikt.

Heeft u een vraag over deze nieuwe versie van de ICPC? E-mail uw vraag naar Khing Njoo, k.njoo@nhg.org.