U bent hier

Toekomstvisie 2022: huisartsen liggen op koers

18 mei, 2015

De huisartsenzorg ligt op koers bij het realiseren van haar doelstellingen uit de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Dat concludeert het Nivel in een onderzoek naar de staat van de zeventien ambities die de beroepsgroep zelf in 2012 vaststelde.

“De directe patiëntenzorg van de huisarts voldoet nu al aan de doelen die de eigen beroepsgroep zich heeft gesteld voor 2022. De kern van de huisartsenzorg is dus goed op orde. Goede samenwerking met andere zorgverleners is al wel gerealiseerd in de eerste lijn, maar de komende jaren is meer investering  nodig in de samenwerking met tweedelijns zorg en gemeenten”, aldus het Nivel-bericht.

Over het onderzoek

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), en het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) hebben in 2012 de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 opgesteld, met als motto: ‘Modernisering naar menselijke maat’. Uitgangspunt is het behoud van de kernwaarden van de huisartsenzorg, namelijk generalistische, persoonsgerichte en continue zorg  voor de patiënt. Het verschijnen van de toekomstvisie en de recente decentralisatie van de zorg naar de gemeenten, waren aanleiding voor het NIVEL de stand van zaken van de 17 ambities van de toekomstvisie te onderzoeken. Het onderzoek is mede gefinancierd door de LHV en het NHG.