U bent hier

Thuisarts.nl uitgebreid: informatie over 20 oogaandoeningen

23 september, 2020

Thuisarts.nl is uitgebreid met twintig oogaandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. Een deel van deze patiënteninformatie is gekoppeld aan medisch-specialistische richtlijnen in de Richtlijnendatabase, zoals de richtlijn Prematurenretinopathie over de oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s en de richtlijn Diabetische retinopathie over schade aan de ogen bij diabetes.

De teksten zijn ontwikkeld door het NOG en de Oogvereniging, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de Thuisartsredactie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Bert van der Pol, oogarts en voorzitter van werkgroep ‘Thuisarts’ van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG): ‘In nauwe samenwerking met de patiëntenorganisatie (Oogvereniging) hebben we patiënteninformatie geschreven bij zeven richtlijnen. Daarnaast zijn teksten ontwikkeld over oogaandoeningen waarvoor geen richtlijn bestaat, maar waarbij het wel belangrijk is dat er goede patiënteninformatie beschikbaar is. Het vinden van passende en begrijpelijke formuleringen was soms een hele uitdaging, maar we zijn verheugd dat deze informatie er nu is voor patiënten.’

Thuisartsinformatie bij oogheelkundige richtlijnen:

Overige oogheelkundige Thuisartsinformatie

Over Thuisarts.nl

Naast het NOG zijn ook andere wetenschappelijke verenigingen bezig met de ontwikkeling van patiëntinformatie voor Thuisarts. Dit komt voort uit de afspraak tussen de Federatie, NHG en Patiëntenfederatie Nederland om patiëntinformatie bij medisch-specialistische richtlijnen te ontsluiten via Thuisarts.nl. Medisch specialisten en huisartsen kunnen daarmee steeds meer patiënten doorverwijzen naar Thuisarts.nl voor onafhankelijke en betrouwbare medische informatie in begrijpelijke taal.

Er staat nu medisch-specialistische informatie over meer dan 50 richtlijnen op Thuisarts.nl en er wordt nu gewerkt aan informatie bij nog eens ruim 100 nieuwe richtlijnen. Recent zijn ook teksten verschenen over de leidraden rondom COVID-19.

Heeft u vragen over het ontwikkelen van Thuisarts-informatie bij medisch specialistische richtlijnen? Neem dan contact op met Ton Drenthen, programmamanager Thuisarts.nl bij NHG (info@thuisarts.nl), of projectleider Janke de Groot van de FMS via thuisarts@kennisinstituut.nl.