U bent hier

Thuisarts.nl, ook voor patiëntinformatie over psychische aandoeningen

1 november, 2018

De NHG-publiekswebsite Thuisarts.nl is afgelopen jaar uitgebreid met patiëntinformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen.

Deze informatie is gebaseerd op de nieuwe zorgstandaarden en generieke modules van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (per 1 oktober 2018 opgegaan in alliantie kwaliteit in de ggz: akwa).

De nieuwe ggz-zorgstandaarden zijn primair bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Door deze informatie door te vertalen naar Thuisarts.nl hebben zowel de professional als de patiënt beschikking over dezelfde betrouwbare basisinformatie.

Uitbreiding bestaande informatie

Veel ggz-patiënten beginnen het zorgtraject via een huisarts. Voor gebruikers van Thuisarts.nl betekent dit een uitbreiding van de bestaande informatie. Voorheen hield dit op bij een doorverwijzing buiten de NHG-standaarden. Nu is er ook informatie te over wat het vervolgtraject binnen de ggz is.

Voorbeelden

Een paar relevante nieuwe onderwerpen die gebaseerd zijn op ggz-zorgstandaarden en generieke modules zijn angst bij kinderen, sociale angst, psychische klachten bij ouderen en angststoornis.

Thuisarts geïntegreerd op kiezenindeggz.nl

Vanaf november 2018 is de website kiezenindeggz.nl gelanceerd. Dit platform biedt patiënten een overzicht van zorgaanbieders en behandelaren. Ook op deze zijn teksten van Thuisarts.nl geïntegreerd. Deze teksten worden automatisch ingeladen en zijn hiermee altijd actueel.