U bent hier

Terugroepactie losartan

21 maart, 2019

De firma Apotex en Accord hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) besloten om op patiëntniveau een aantal losartan bevattende producten terug te roepen. Het gaat om Accord losartan kalium 100 mg tabletten en om Apotex losartan kalium 25, 50 en 100 mg, en losartan kalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 en 100/25 mg tabletten.

Andere batches en sterkten losartan kalium van Accord bevatten geen verontreiniging en blijven beschikbaar voor patiënten. De losartanproducten van Apotex zijn voorlopig niet beschikbaar. Voor actuele informatie verwijzen wij naar KNMP Farmanco.

Terugroepactie op patiëntniveau

Onderzoek heeft vervuiling met het potentieel kankerverwekkende nitrosamine N-nitrosomethylboterzuur (NMBA) aangetoond. De partijen worden uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers en apotheekhoudende huisartsen. Apothekers en apotheekhoudende huisartsen wordt gevraagd om de patiënten te informeren en hen te vragen de producten van de betreffende charges terug te brengen en om te wisselen in de apotheek.

Irbesartan

Enkele oude partijen van irbesartan Focus Care Pharmaceuticals zijn verontreinigd gebleken met zeer geringe overschrijdingen van N-nitrosodiethylamine (NDEA), een stof die geclassificeerd is als waarschijnlijk kankerwekkend. De kans dat gebruikers hierdoor kanker krijgen is erg klein. De betrokken partijen zijn niet meer op de markt in Nederland. Er zijn geen verontreinigingen aangetroffen in de irbesartan-producten die nu in Nederland op de markt zijn.

Meer informatie

Lees voor meer informatie het bericht op de website van de IGJ