U bent hier

Terugblik Algemene Ledenvergadering 28 juni 2018

16 juli, 2018

De ALV begon met een aantal procedurele punten. Zo zijn de inhoudelijke en financiële jaarverslagen 2017 na een korte toelichting vastgesteld en aan het bestuur werd decharge verleend. En het sociaal jaarverslag en het jaarverslag van de Verenigingsraad is ter kennisgeving aangeboden aan de leden.

Raad van toezicht

Bert Schadé en Sander van Norren treden uit de raad van toezicht in verband met het verstrijken van hun termijn van twee keer vier jaar. Peter Groenewegen en Roland Wanders zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht. Meer informatie over hun volgt later via een apart nieuwsbericht.

Benoemingen

De leden zijn akkoord gegaan de volgende benoemingen:

  • Leden Redactiecommissie Huisarts en Wetenschap: Mirriam Hilbink en Marian van de Brink
  • Lid Raad van Advies Huisarts & Wetenschap: Loes Wouters
  • Lid NHG-Verenigingsraad: Heike Heineman
  • Leden autorisatiecommissie: F.A. van de Laar, G.J. Geersing, M.Y. Berger en N.H. Chavannes.

Gezondheidsvaardigheden op de kaart

Na het procedurele deel van de vergadering stond het symposium gezondheidsvaardigheden op het programma. Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. Niet iedere burger blijkt in dezelfde mate te profiteren van informatie en zorg. Daarin spelen verschillen in gezondheidsvaardigheden een rol.