U bent hier

Stichting Fonds Alledaagse Ziekten voor onderzoek naar aandoeningen en klachten

16 juni, 2017

De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten is een onafhankelijk fonds dat recent is opgericht op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het fonds heeft als doelstelling het bevorderen van de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen en het stimuleren van onderzoek naar diagnostiek en behandeling van alledaagse ziekten.

Het betreft hierbij ziekten die niet chronisch zijn maar wél vaak voorkomen, (zeer) hinderlijk kunnen zijn en waarvoor geen geldstromen beschikbaar zijn via de gebruikelijke kanalen. Het fonds beoogt zijn gelden te verwerven door middel van donaties en legaten.

Belastingvrij doneren

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aangevraagd zodat giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting. Het fonds zit in de opstartfase en hoopt in 2018 de eerste onderzoekaanvragen te kunnen honoreren. Meer informatie vindt u straks op de website van Stichting Fonds Alledaagse Ziekten die in het najaar actief zal worden. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail: fondsalledaagseziekten@gmail.com.

Zelfstandige stichting

De Stichting wordt bestuurd door:

  • drs. Joke Schulkes-van de Pol (huisarts en voorzitter);
  • dr. Janny Dekker (huisarts en secretaris);
  • dr. Diederik van Oord (huisarts en penningmeester).

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68630700. Het bankrekeningnummer is: NL42INGB0007820665 t.n.v. Stichting Fonds Alledaagse Ziekten.

Zie ook het artikel in Het FD, verschenen op 16 juni, Moe zijn kost geld.