U bent hier

Richtlijn Online inzage in het H-EPD: informatie-uitwisseling huisarts-patiënt centraal

5 september, 2017

Het NHG heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland een richtlijn opgesteld voor online inzage in het medisch dossier door de patiënt. In deze richtlijn staan de basisafspraken tussen huisartsen en patiënten over welke patiënteninformatie het gaat en de manier waarop deze informatie gedeeld wordt.

Door online inzage in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts (H-EPD) krijgt de patiënt meer inzicht in zijn ziekte(geschiedenis), waardoor hij zelf meer de regie kan voeren. Ook kan online inzage de kwaliteit van het dossier verhogen. Bovendien hebben patiënten vanaf eind 2019 wettelijk recht op online inzage in het medisch dossier. De richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt biedt handvatten om de manier van inzage op een uniforme wijze te organiseren. Het biedt een basis voor leveranciers van HIS’en, KIS‘en en persoonlijke gezondheidsomgevingen en voor huisartsen om met online inzage aan de slag te gaan. Dit zijn dan ook de belangrijkste doelgroepen van deze richtlijn.

Overzicht en inzicht

Online inzage in het medisch dossier is een middel om de zorg in specifieke situaties te ondersteunen. In de richtlijn is een set van relevante informatie geselecteerd waarbij online inzage door de patiënt van belang is. Deze selectie is gemaakt om overzicht en inzicht in de informatie-uitwisseling te bevorderen, zoals het voorbereiden van een (e-)consult, het online maken van een afspraak of het online aanvragen van een herhaalrecept.

Levende richtlijn

Deze richtlijn is een levende richtlijn. De informatiebehoefte van zowel de patiënt als de huisarts zal veranderen door deze nieuwe manier van informatie-uitwisseling. We blijven de richtlijn aanpassen en aanvullen als de actualiteit daarom vraagt. 

 

Meer lezen