U bent hier

Richtlijn Infectiepreventie herzien: voorkomen is beter dan genezen

3 mei, 2017

Het NHG en de KNOV lanceren vandaag de Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk. Het voorkomen van infecties in de praktijk is een belangrijk onderwerp dat continu aandacht vergt. Het toepassen van de basale infectiepreventiemaatregelen verkleint het risico op overdracht van micro-organismen naar de hulpverlener en de omgeving of van de hulpverlener naar de patiënt en vice versa. Dit is essentieel om de infectieketen te doorbreken en de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan.

De Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk uit 2009 was toe aan een update en is herzien. De nieuwe Richtlijn Infectiepreventie geeft aanbevelingen welke maatregelen bij ieder patiëntencontact moeten worden genomen en in welke situaties aanvullende maatregelen nodig zijn.

Praktische haalbaarheid

Goede infectiepreventie wordt steeds belangrijker vanwege globalisering, regelmatige uitbraken van ziekteverwekkers en de toename van het aantal bijzonder resistente micro-organismen. Deze richtlijn sluit aan op de Nederlandse wet- en regelgeving, en houdt tegelijkertijd rekening met de praktische haalbaarheid en de specifieke situatie in de eerste lijn wat betreft het risico op infectie voor patiënt en hulpverlener.

Bescherming(smiddelen)

De richtlijn bespreekt onder meer wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, welke handschoenen geschikt zijn, aan welke normen de verschillende beschermingsmiddelen moeten voldoen en welke kleding geschikt is om in de praktijk te dragen. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag wanneer een hulpverlener in de eerste lijn steriel moet werken en hoelang gesteriliseerd kritisch instrumentarium houdbaar is.

Minimumnormen

Op basis van deze richtlijn is er een set minimumnormen opgesteld. Huisartsen worden geacht aan deze minimumnormen te voldoen voor een kwalitatief goede praktijkvoering. De verwachting is dat deze minimumnormen binnen een jaar geïmplementeerd kunnen worden.

Implementatie

Niet alle aanbevelingen in deze richtlijn zijn op korte termijn te realiseren. Daarom start er een implementatietraject voor de uitwerking van de aanbevelingen. In de richtlijn zijn diverse bijlagen opgenomen waarin praktische uitwerkingen van de aanbevelingen zijn te vinden. Deze hulpdocumenten en voorbeeldprotocollen zijn vooralsnog gelinkt aan het onderdeel Hygiënisch werken van de NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid (waarvoor een inlog benodigd is).

Film en Q&A

Wilt u een snelle indruk krijgen van deze Richtlijn Infectiepreventie? Bekijk dan de korte film waarin de richtlijn in vogelvlucht wordt toegelicht en praktische tips worden gegeven.
Ook zijn de meestgestelde vragen en antwoorden online gezet. Deze Q&A zal in de loop van de tijd worden aangevuld.

Vragen

Heeft u vragen over de Richtlijn Infectiepreventie dan kunnen NHG-leden deze stellen aan de helpdesk via het mailadres kwaliteitsontwikkeling@nhg.org.