U bent hier

Reageer op concept Standpunt Geestelijke gezondheidszorg

9 juni, 2015

Een NHG-Werkgroep heeft een concept Standpunt gemaakt over de geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg als uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Tot 18 september kunt u reageren op het concept-standpunt. Uw commentaar wordt zeer op prijs gesteld!

In de GGZ is door de stelselherziening veel veranderd. De huisarts heeft de poortwachtersrol en beoordeelt welke patiënten in aanmerking komen voor verwijzing. In het Standpunt is beschreven hoe de huisarts in deze nieuwe context invulling kan geven aan de zorg voor patiënten met psychische problematiek. Hierbij is onder meer gekeken naar de samenwerking met de POH-GGZ en andere zorgverleners in de GGZ.

In het Standpunt

Wat kunt u verwachten in het Standpunt GGZ? Het Standpunt gaat onder meer over:

  • de benadering en werkwijze van de huisarts bij de opvang, diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische problemen en bij het verwijzen (poortwachtersrol);
  • de samenwerking tussen huisarts en POH-GGZ;
  • de voorwaarden voor het overnemen van patiënten met chronische psychische problemen van de gespecialiseerde GGZ.

U vindt hier het concept-Standpunt Geestelijke Gezondheidszorg in de huisartsenzorg (pdf)

Voor uw commentaar vragen wij u gebruik te maken van het reactieformulier.

Uw reactie op de beschreven koers wordt erg op prijs gesteld!

Inhoudelijk kader

Het Standpunt is nadrukkelijk niet bedoeld als normerend document, maar als een onderbouwde visie op de ontwikkeling van de huisartsenzorg op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Het geeft ook een inhoudelijk kader voor de landelijke discussie over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de samenwerking tussen huisarts(enzorg) en andere zorgverleners en partijen in de GGZ.

Het Standpunt zal op 2 december ter bekrachtiging aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.