U bent hier

Reactie van het NHG op de discussienota Acute zorg 2015 van VWS

31 januari, 2011

VWS heeft een aantal partijen, waaronder het NHG, gevraagd om de discussienotitie Acute zorg 2015 ‘Goed op tijd! Naar een klantgerichte, efficiënte, effectieve en flexibele acute zorg’ te becommentariëren.

Het NHG heeft een flink aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij het document. Hierbij hebben we ons eigen Standpunt over Acute zorg als uitgangspunt gebruikt. Onze reactie is afgestemd met de reacties van LHV en VHN.

De volgende stap is een overlegronde, georganiseerd door VWS. Hier zal het NHG bij aanwezig zijn. Op basis van de uitkomsten van de schriftelijke ronde en de overlegronde wordt het discussiedocument omgezet in een geactualiseerd toekomstbeeld dat door VWS per brief aan de Tweede kamer zal worden aangeboden.

Documenten: