U bent hier

Oproep projectideeën herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten COVID-19

21 oktober, 2021

ZonMw roept onderzoeksinstellingen op een subsidieaanvraag in te dienen voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19. Het doel van deze subsidieoproep is het genereren van dringend benodigde kennis over effectieve interventies voor herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19.

De gevraagde projectideeën sluiten bij voorkeur aan op een of meerdere van de bestaande onderzoeksvragen zoals benoemd in onder meer de Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde van het NHG

De deadline voor projectideeën is op zeer korte termijn: 9 november 2021, 14.00 uur.

Wens van het NHG

Het NHG ziet graag dat er projectideeën worden ingediend die bijdragen aan de beantwoording van relevante kennislacunes uit de NHG-Kennisagenda COVID-19. Onderzoek naar effectieve interventies voor patiënten met langdurige klachten na COVID-19 is relevant om kwalitatief goede en wetenschappelijk onderbouwde zorg voor deze patiënten in de eerste lijn te blijven leveren.