U bent hier

Productinformatie DPP4-remmer saxagliptine aangepast

22 april, 2015

Vorige week besloot de Amerikaanse Food and Drug Admininstration dat de productinformatie van de DPP4-remmer saxagliptine (Onglyza) moet worden aangepast vanwege het verhoogde risico op hartfalen.

Dit bericht is als persbericht door Hartpatiënten Nederland verspreid.

De NHG-Standaard Diabetes mellitus ontraadt het gebruik van DPP4-remmers als eerste keus therapie vanwege het ontbreken van bewijs voor effectiviteit op (diabetes gerelateerde) mortaliteit en morbiditeit en het ontbreken van bewijs voor veiligheid.

Voorkeur

Eerste stap in de medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus volgens de NHG-Standaard is metformine, gevolgd door een sulfonylureumderivaat zoals gliclazide mga.

Meer informatie