U bent hier

Praktijkhandleiding en e-learning pneumokokkenvaccinatie

20 mei, 2020

De uitvoering van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) start dit najaar. Dit programma is opgezet om volwassenen tussen 60 en 75 jaar te vaccineren tegen pneumokokken, om zo deze groep beter te beschermen tegen ziekte en sterfte. Gezien de COVID-19-pandemie is er voor gekozen om de meest kwetsbare groep met voorrang te vaccineren in 2020: ouderen van 73 tot en met 79 jaar. Voor alle NHG-leden is er nu een praktijkhandleiding en een e-learning beschikbaar.

De COVID-19-pandemie heeft de afgelopen periode veel tijd en aanpassingsvermogen gevraagd en zal dat ook de komende maanden blijven doen. Het NHG zet zich, samen met de LHV, de SNPG en het RIVM voor u in om ook tijdens de coronacrisis de uitvoering van het pneumokokkenvaccinatieprogramma in de huisartsenpraktijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiervoor zijn onder andere een praktijkhandleiding en een e-learning ontwikkeld.

De Gezondheidsraad geeft aan dat de COVID-19-pandemie de urgentie vergroot om vooral de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken en de belasting van de zorg zo laag mogelijk te houden. Het ministerie van VWS heeft daarom besloten om in het najaar van 2020 de volwassenen geboren vanaf 1941 tot en met 1947 te vaccineren tegen pneumokokken.

NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie

De NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie helpt u op weg met de opzet van het nieuwe vaccinatieprogramma. In de praktijkhandleiding vindt u onder meer:

  • de in- en exclusiecriteria, (tijdelijke) contra-indicaties en mogelijke bijwerkingen
  • de organisatie en uitvoering in de praktijk: de selectie van patiënten, het bestellen en bewaren van de vaccins, de toediening en de combinatie met de griepvaccinatie, de registratie en de declaratie
  • achtergrondinformatie over de verschillende vaccins en over de effectiviteit van het vaccinatieprogramma
  • praktische hulpmiddelen zoals een uitnodigingsbrief en een infographic

E-learning

Het NHG heeft de e-learning Pneumokokkenvaccinatie ontwikkeld.
Deze korte, kosteloze e-learning voor huisartsen en praktijkondersteuners (accreditatie 0,5 punt) geeft informatie over:

  • de redenen voor de invoering van het programma
  • de organisatie van de vaccinaties in de huisartsenpraktijk
  • de toepassing van het vaccin

De e-learning is in samenwerking met het RIVM tot stand gekomen.

Thuisarts.nl

Bij het starten van de publiekscampagne (in juli) wordt ook publieksinformatie op Thuisarts.nl/pneumokokken gepubliceerd.

HIS’en

U kunt uw HIS gebruiken om een selectie te maken van uw patiënten, deze te beoordelen, uit te nodigen en in het najaar te registeren. Voor de HIS-leveranciers heeft het NHG ICT-specificaties uitgebracht voor een pneumokokkenvaccinatiemodule. Afhankelijk van uw HIS kunt u op dit moment met behulp van de module, of met behulp van een handleiding, een selectie maken op basis van leeftijd. Op 1 juni kunt u met de module al patiënten selecteren, beoordelen en uitnodigen. De uiterlijke opleverdatum voor de gehele module is 15 augustus. Uw HIS-leverancier informeert u wanneer u de pneumokokkenvaccinatiemodule kunt gebruiken.

Pneumokokkenvaccins bestellen

U kunt tussen 1 en 30 juni vaccins bestellen. De pneumokokkenvaccinatie vindt dit jaar voor het eerst plaats. Mede gezien de COVID-19-pandemie is het moeilijk in te schatten hoe hoog de opkomst zal zijn. Het advies is dan ook om voorzichtig en voor maximaal 70% van de doelgroep vaccins te bestellen. Als de opkomst hoger is dan in eerste instantie verwacht, kunt u vaccins bijbestellen. U kunt drie keer gratis laten leveren.

Organisatie vaccinatiespreekuren

De COVID-19-pandemie stelt nieuwe eisen aan de organisatie van het spreekuur voor vaccinatie tegen griep en pneumokokken. Vaak zal dit vaccinatiespreekuur in de eigen praktijk mogelijk zijn, soms ook niet. Als de eigen praktijk er bouwkundig gezien niet geschikt voor is, kan een locatie in de wijk gezocht worden, bijvoorbeeld een buurthuis of sporthal. NHG, LHV, RIVM en SNPG komen in juli met een advies hoe het vaccinatiespreekuur volgens de COVID-19-richtlijnen georganiseerd kan worden.

Meer informatie

NHG-Dossier Pneumokokken voor eerdere nieuwsberichten en producten
Actuele informatie op de website van SNPG