U bent hier

Patiëntoverleg in Zorgdomein voor overleg met de bedrijfsarts landelijk te gebruiken

20 augustus, 2020

Overleg tussen huisarts en bedrijfsarts kan lastig zijn door bereikbaarheidsproblemen of doordat huisarts en patiënt niet weten wie de bedrijfsarts is. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van ‘Patiëntoverleg’ in Zorgdomein. Na een pilot in de regio’s Nijmegen en Rotterdam kan dit nu landelijk worden toegepast.

De optie Patiëntoverleg binnen Zorgdomein maakt bedrijfsartsen vindbaar via hun naam en via de naam van het bedrijf waar de patiënt werkzaam is. Via Patiëntoverleg kunt u een bedrijfsarts een bericht sturen en zo een afspraak maken voor telefonisch overleg of beknopte informatie uitwisselen. Uiteraard alleen na toestemming van de patiënt, wat met één vinkje is vast te leggen.

Wanneer herstel stagneert

Afstemming met een bedrijfsarts is van belang wanneer herstel stagneert. Bedrijfsartsen hebben specifieke kennis van arbeidsrelateerde aandoeningen en van de werkomgeving van de patiënt. Ook kunnen zij bijdragen aan het herstel wanneer de relatie met werkgever of leidinggevende een rol speelt. In diverse NHG-Standaarden, zoals Overspanning en burn-out en Schouderklachten, is opgenomen wanneer consultatie van de bedrijfsarts geïndiceerd is.

Uit een pilot met Patiëntoverleg is gebleken dat huisartsen vooral behoefte hebben aan contact met een bedrijfsarts als de bedrijfsarts een ander advies geeft, er onduidelijkheid is over het ziektebeeld of over wat een werkende patiënt wel en niet kan.

Goede samenwerking van belang

NHG, LHV en NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) streven naar een goede afstemming en samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen. Zij zien het gebruik van Zorgdomein, Patiëntoverleg of een andere vorm van beveiligde berichtenuitwisseling als een manier om die samenwerking beter mogelijk te maken.

Meer informatie