U bent hier

Overweeg alfablokkers bij urinestenen

Niersteen

27 september, 2019

De aanbeveling over alfablokkers in de NHG-Standaard Urinesteenlijden is herzien. Mogelijk levert het gebruik van alfablokkers klinisch relevante voordelen aan patiënten die opwegen tegen de mogelijke nadelen van dit middel. Dit is uit internationaal onderzoek gebleken. Het gebruik van alfablokkers kan als optie worden aangeboden aan patiënten met urinestenen.

Voordelen alfablokkers

Aanleiding voor de herziening van de aanbeveling over alfablokkers is het verschijnen van een aantal recente onderzoeken van grote omvang die zijn samengevat in een Cochrane-review.

Deze review rapporteert mogelijke voordelen op relevante uitkomsten, zoals het voorkomen van ziekenhuisopnames, chirurgische ingrepen en het verminderen van het aantal pijnepisoden. De richtlijn van de internationale richtlijnwerkgroep (waar ook Nederlandse huisartsen en patiënten deel van uitmaakten) en de NHG-werkgroep Urinesteenlijden oordeelt dat het gebruik van alfablokkers mogelijk klinisch relevante voordelen kan bieden aan patiënten die opwegen tegen de mogelijke nadelen. Bekijk de herziene aanbeveling over alfablokkers.

Zwakke aanbeveling

Het NHG geeft een zwakke aanbeveling, tot stand gekomen op basis van de GRADE-methode, omdat we inschatten dat de mogelijk kleine, maar relevante voordelen -een reductie van het aantal pijnepisodes, vermindering van de kans op ziekenhuisopnames en een verhoogde kans op steenlozing- voor het merendeel van de patiënten opwegen tegen de nadelen. De nadelen, zoals duizeligheid en orthostatische hypotensie, zijn onzeker, maar de inschatting van de werkgroep is dat de kans hierop beperkt is. Hierbij weegt mee dat alfablokkers voor een korte tijd worden gebruikt en de kosten beperkt zijn. Voor sommige patiënten zal de onzekerheid over de nadelen niet opwegen tegen mogelijke, kleine voordelen. Dit betekent dat beide opties (dus ook de optie: afwachtend beleid) besproken moeten worden met de patiënt.

Wijziging

Er is de laatste jaren regelmatig nieuw bewijs verschenen over alfablokkers. Het NHG sluit met deze aanpassing aan bij andere richtlijnen, waaronder de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de recent herziene richtlijn van NICE. Deze wijziging is ook in de PIN Urinesteenlijden verwerkt.

Thuisarts.nl

Op basis van deze aanbeveling is de informatie op Thuisarts.nl aangepast: Ik heb een niersteen.