U bent hier

‘Oud’-NHG weer even bij elkaar

2 februari, 2017

Oud-bestuurders, oud-Vereningsraadleden en oud-huisarts-MT-leden kwamen medio januari bijeen om herinneringen op te halen over het huisartsenvak en het NHG.

Het NHG organiseert regelmatig een bijeenkomst voor oud-bestuurders om hen op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen en plannen van ‘hun’ wetenschappelijke vereniging. Dit keer werden de gasten in kleine groepen door NHG-medewerkers bijgepraat over de doorontwikkeling van Thuisarts.nl, persoonsgerichte zorg (o.a. NHG-leerstoel over dit onderwerp), communicatie in de huisartsenpraktijk en ledenbinding.

Boek Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde

De inleiding werd dit jaar verzorgd door huisarts Esther van Osselen, tevens wetenschapsjournalist en auteur van het jubileumboek Geschiedenis van de Huisartsgeneeskunde. Met haar verhaal inspireerde ze de zaal om de eigen herinneringen aan 60 jaar NHG te delen. Zo kwam de beroemde Woudschotenconferentie uit 1959 ter sprake die ten grondslag lag aan de professionalisering en vermaatschappelijking van het huisartsenvak. Het duurde vanwege stevige discussies over de details tot 1966 voor het document in Huisarts en Wetenschap werd gepubliceerd. Verder verteld oud-voorzitter Vic Tielens hoe hij en zijn collega’s op een vrijdagmiddag afspraken afstand te doen van de witte jas in hun groepspraktijk. Op de daaropvolgende maandagmorgen verschenen ze alle vier in een leren jekkie op de praktijk; over huisartsenuniform gesproken.

Tips

Na de verschillende workshops kregen de aanwezigen in de plenaire afsluiting de gelegenheid het NHG tips te geven voor de toekomst. Zo opperde een oud-bestuurder om aanbod te ontwikkelen voor begeleiding van huisartspraktijken waarin conflicten of disfunctionerende huisartsen zijn en zou het NHG meer aandacht kunnen besteden aan praktijkvoering en het leidinggeven aan een team. Ook is meer aandacht gewenst voor innovatie, bijvoorbeeld door als organisatie de regie te pakken als het gaat om e-health en automatisering, maar ook door actief het gesprek aan te gaan met jonge huisartsen over hun inzichten en behoeften met betrekking tot het vak.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en diner in de Domus Medica.

Bekijk hier de foto's van de bijeenkomst.