U bent hier

Oud-NHG-voorzitter Paul Cromme overleden

13 april, 2017

Afgelopen maandag heeft ons het droevige nieuws bereikt dat oud-NHG-voorzitter Paul Cromme na een kortstondig ziekbed is overleden. Paul Cromme was voorzitter van het NHG van 1980 tot 1984. In deze periode heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan onze organisatie.

Zo stond hij aan het stuur van de verandering van het NHG van een liefhebbersclub naar een meer professionele organisatie. Ook kwam in die tijd de huisartsautomatisering op gang en nam het kwaliteitsbeleid een aanvang.

Voorafgaand aan zijn voorzitterstermijn was hij actief lid van meerdere NHG-Commissies. Later promoveerde Paul Cromme op de diabeteszorg. Hij was voorzitter van de Saint Vincent Declaration Primary Care Group, een internationale organisatie waarin de WHO en de lnternational Diabetes Federation samenwerkten teneinde de kwaliteit van de diabeteszorg te verbeteren. Begin 2006 heeft Paul Cromme afscheid genomen van zijn praktijk.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is dankbaar voor de bijdrage die Paul aan de ontwikkeling van het NHG en de beroepsgroep heeft geleverd. Wij wensen zijn naasten veel sterkte.