U bent hier

Oratie dr. Jako Burgers: werken met richtlijnen en persoonsgerichte zorg sluiten elkaar niet uit

15 juni, 2017

Dr. Jako Burgers, hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap bij het NHG, spreekt vrijdag 16 juni zijn oratie uit, getiteld ‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?’ Burgers stelt dat richtlijnen en persoonsgerichte zorg elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken.

Richtlijnen gaan meestal uit van een ‘gemiddelde patiënt’ zonder bijzondere kenmerken, maar in de praktijk is elke patiënt uniek; door zijn voorgeschiedenis, sociale context en individuele voorkeuren. Als de huisarts hier geen rekening mee houdt, vormen richtlijnen een belemmering voor het leveren van persoonsgerichte zorg.

In de spreekkamer

Hoogleraar Jako Burgers bekleedt sinds 2 juni 2016 in Maastricht een leerstoel over het bevorderen van persoonsgerichte zorg in richtlijnen. Hij wil meer duidelijkheid creëren over de manier waarop huisartsen én patiënten met de kennis uit de richtlijnen omgaan. In zijn oratie benadrukt hij dat de vraag wat goede zorg is vooral in de spreekkamer moet worden beantwoord. Dit moeten de huisarts en de patiënt samen bespreken, waarbij de richtlijnenkennis van de huisarts de basis vormt. Burgers schetst zijn visie op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de dagelijkse praktijkvoering.

Symposium

Voorafgaand aan de oratie vindt een symposium plaats met hetzelfde thema: zijn richtlijnen te verenigen met persoonsgerichte zorg en hoe werkt dat in de praktijk? Prominente sprekers uit binnen- en buitenland zullen hierop reflecteren en hun visie geven op de ontwikkelingen binnen de geneeskunde, in het bijzonder de huisartsgeneeskunde.

Presentaties symposium

NHG-leerstoel

Het NHG heeft de leerstoel ‘Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines’ in juni 2016 ingesteld. Het past binnen de ambitie van het NHG om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van richtlijnontwikkeling in samenwerking met de universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde en onderzoeksinstituten in de eerste lijn.

De leerstoel is ondergebracht bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde, onderdeel van CAPHRI (Care and Public Health Research Institute) van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Inbedding in CAPHRI geschiedt binnen het programma ‘Promoting Health and Personalised Care’. CAPHRI en NHG bundelen hun kennis en kunde in deze leerstoel, en werken samen in gedeelde onderzoeksprojecten en scholingsmodules.

Meer informatie

Nieuwsbericht Maastricht Universiteit 

Symposium 'Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox?'

Interview met Jako Burgers - H&W 6, juni (pdf)

U kunt de oratie bekijken via deze link.