U bent hier

OPEN: online patiëntinzage in de eerstelijnszorg

22 maart, 2018

Huisartsen en eerstelijnsorganisaties vinden het belangrijk dat patiënten zelf meer regie kunnen hebben over hoe ze omgaan met hun gezondheid. Inzicht in de eigen medische gegevens kan patiënten helpen in hun omgang met de eigen gezondheid. Daarnaast is het per 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Vanuit die uitgangspunten zijn de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, bij elkaar gekomen om te kijken wat er gedaan kan worden om de huisartsen en eerstelijnsorganisaties hierbij te ondersteunen. We hebben besloten tot een gezamenlijk programma: OPEN; Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland.

Waar doen we het voor?

We gaan huisartsen(praktijken) en eerstelijnsorganisaties ondersteunen en ontzorgen bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. In het belang van de patiëntenzorg, om hen mogelijkheden te bieden hun praktijkvoering efficiënter te maken én om te zorgen dat zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Uiteindelijk moet OPEN er toe leiden dat álle huisartsenpraktijken en hun ICT-leveranciers in staat zijn om digitaal informatie uit te wisselen met patiënten. Dat willen we uiterlijk in 2020 hebben gerealiseerd, aangezien het vanaf dat moment wettelijk verplicht is. We willen daarbij ook de resultaten meten, zodat we zichtbaar maken wat het oplevert voor zorgverleners en patiënten.

Zo ver zijn we nog niet. We zitten nu in een eerste fase van dit programma, waarin we een programmaplan maken, financiering regelen en in kaart brengen welke initiatieven er al zijn in het land, op kleine en grotere schaal, zodat we daarbij kunnen aanhaken en deze kunnen stimuleren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project en/of heeft u interesse om in een vroeg stadium al deel te nemen, dan kunt u terecht bij de volgende contactpersonen: