U bent hier

Online Algemene Ledenvergadering

16 juni, 2020

Op maandag 29 juni 2020 organiseert het NHG zijn reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en geconsolideerde jaarrekening over 2019. Aan de ALV wordt gevraagd om decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar.

Ook ontmoet u hier onze nieuwe voorzitter Raad van Bestuur, mevrouw Wendy Borneman. Nu er is ingestemd met een tweehoofdige Raad van Bestuur wordt er zo spoedig mogelijk gezocht naar een lid Raad van Bestuur. De profielschets lid Raad van Bestuur wordt aan de vergadering voorgelegd.

De ALV wordt georganiseerd via een audiovisuele vergaderapplicatie, dit in verband met de huidige overheidsadviezen vanwege het COVID-19-virus. Een nieuwe manier van vergaderen, maar we blijven dicht bij de vertrouwde werkwijze zoals deze ook geldt bij een fysieke ALV.

Toegang tot ALV en aanmelden

Als NHG-lid heeft u de mogelijkheid om de ALV online bij te wonen. Aanmelden is mogelijk tot dinsdag 23 juni 12:00 uur via onze Agenda op nhg.org. Om de online vergadering in goede banen te leiden, gaan we uit van een vergelijkbaar aantal deelnemers aan de vergadering als bij een fysieke vergadering gebruikelijk is. In het geval de belangstelling groter is en we meer dan 75 aanmeldingen ontvangen, beraden we ons of we onderstaande 'spelregels' verder aan moeten passen.

Agendastukken

U vindt alle agendastukken voor deze vergadering op onze website. Inloggen is noodzakelijk.

Spelregels online ALV

Om de online ALV zo soepel mogelijk te laten verlopen, geldt een aantal spelregels.

  • De definitieve vergaderstukken vindt u uiterlijk 19 juni op nhg.org (toegankelijk voor leden na inlog).
  • Deelnemen aan de online ALV is alleen mogelijk als u NHG-lid bent en u zich voor dinsdag 23 juni 12:00 uur heeft aangemeld.
  • De online ALV vindt plaats op maandag 29 juni van 19:00 - 20:00 uur.
  • Als deelnemer aan de vergadering ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. In deze e-mail treft u aan:
    • link naar de vergaderstukken op het besloten gedeelte op nhg.org
    • URL om toegang te krijgen tot de ALV
  • Tijdens de vergadering kunt u via de chatfunctie uw vraag of opmerking doorgeven aan de voorzitter, zodat u hier antwoord op krijgt. In het geval er veel vragen/opmerkingen zijn, kan de voorzitter besluiten om uw vraag na de ALV-vergadering te beantwoorden via een persoonlijke reactie en publicatie in het verslag.
  • Tijdens de vergadering wordt op de gebruikelijke manier gestemd over de voorgenomen besluiten. Dit wordt tijdens de bijeenkomst verduidelijkt.