U bent hier

Onderscheiding voor Guy Rutten

2 februari, 2017

Guy Rutten heeft tijdens een speciaal voor hem georganiseerd minisymposium, afscheid genomen als voorzitter van de DiHAG.

Het NHG greep dit moment aan om Guy Rutten te onderscheiden met het lidmaatschap van verdienste van het NHG. Hij ontving uit handen van bestuursvoorzitter Rob Dijkstra de NHG-speld en een oorkonde wegens zijn grote verdienste voor het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Als mede-grondlegger van het NHG-standaardenbeleid en medeauteur van de eerste standaard is Guy ook mede verantwoordelijk voor de huidige gezaghebbende positie van het NHG als richtlijneninstituut. Daarnaast heeft hij zich bij herhaling en gedurende een lange tijd met succes ingezet voor een betere kwaliteit van de diabeteszorg door de huisartsen in Nederland. Hij heeft een netwerk van huisartsen met speciale interesse in diabetes opgebouwd, de eerste expertgroep opgericht en de eerste NHG-Kaderopleiding mede vorm gegeven.