U bent hier

Notitie over digitale relatie huisarts - patiënt

2 juni, 2015

E-health biedt volop kansen om de huisartsenzorg te moderniseren. Online “zaken doen”, digitaal medische gegevens delen en online behandelprogramma’s zijn enkele voorbeelden. De vandaag gepubliceerde notitie “Huisarts, patiënt en e-health” analyseert kansen en aandachtspunten van e-health en doet aanbevelingen voor de praktijk en voor het NHG zelf.

Het onderwerp e-health staat volop in de belangstelling. Het wordt ook benoemd in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. De notitie “Huisarts, patiënt en e-health” schetst de belangrijkste ontwikkelingen in de digitale relatie tussen huisarts en patiënt.

Kwaliteit van e-health

Regelmatig wordt het NHG gevraagd een kwaliteitsoordeel te geven over e-health toepassingen. Een recent gehouden peiling onder huisartsen benadrukt dit. Het NHG ziet zichzelf niet als keurende instantie, maar wil bevorderen dat e-health toepassingen voldoen aan heldere kwaliteitscriteria, zoals benoemd in de notitie. Zo is het noodzakelijk dat e-health toepassingen goed zijn gekoppeld met het HIS. Dit voorkomt fouten, dubbele invoer en is gebruiksvriendelijk voor huisarts en patiënt. Een ander criterium is dat de effecten en ervaringen van een e-health toepassing bekend moeten zijn.

Doel of middel: inzage in het medisch dossier

Een van de e-health toepassingen is digitale inzage in het medische dossier. Digitale toegang tot het dossier door de patiënt heeft voordelen: het kan begrip van de ziekte, de kwaliteit van het dossier en dus de zorg ten goede komen. Het NHG ziet digitale inzage niet als doel, maar als middel. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de kwaliteit van het dossier, ondersteunen van zelfmanagement of als hulp bij toepassingen als e-consult of digitale herhaalrecepten. Een gefaseerde invoering van digitale inzage met aandacht voor voorlichting is verstandig.

E-health: wat denkt u?

Behalve kansen kleven er aan e-health ook risico’s. De ontwikkelingen op ICT-vlak gaan heel snel. Daarom nodigen we u uit om mee te denken en te reageren op de notitie. Dat kan via het HAweb ledenforum of de HAweb-groep “Patiënt, huisarts en ICT”. U kunt ook mailen naar Jaap Roorda.

Activiteiten NHG

Het NHG wil zijn leden ondersteunen bij de invoering van e-health. Daarom voert het NHG de volgende activiteiten uit in 2015 en 2016:

  • Ontwikkeling van handzame checklists voor veelgebruikte e-health toepassingen;
  • In overleg met patiëntenorganisaties ontwikkelen van een richtlijn voor de uitwisseling van gegevens tussen huisarts en patiënt;
  • Structurele aandacht voor goede voorbeelden van e-health toepassingen op Thuisarts.nl, HAweb en nhg.org.
  • Opnemen van e-health als onderwerp in het HIS-Referentiemodel, waardoor het een plaats krijgt in de standaardisatie van HIS’en;

Meer weten over e-health?

Alle informatie over e-health, inclusief de notitie, is terug te vinden in het nieuwe NHG dossier e-health.