U bent hier

Nieuwe wetgeving over gegevensuitwisseling zorg aangekondigd

17 april, 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen om zorgverleners en instellingen te verplichten tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling. Ook stelt de minister voor huidige wetgeving te wijzigen, om bestaande hindernissen in gegevensuitwisseling weg te nemen.

De LHV en het NHG zijn blij dat de minister zich hard maakt voor betere elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Onlangs nog heeft de LHV een oproep gedaan aan VWS om bestaande wetgeving die snelle, betrouwbare uitwisseling van gegevens bemoeilijkt te wijzigen. Daaraan zegt de minister nu dus gehoor te gaan geven. We hopen dat deze wetswijziging er spoedig komt zodat huidige problemen, zoals in de uitwisseling tussen ziekenhuizen en huisartsen, worden opgelost.

Contouren van de nieuwe wetgeving

Hoewel de ingang van nieuwe wetgeving nog ver weg lijkt (in de brief aan de Tweede Kamer wordt gesproken over 2021), wordt er nu al door het ministerie van VWS gesproken met de zorgsector over de invulling en fasering daarvan.
VWS kondigt nu aan dat zij op basis daarvan 13 vormen van gegevensuitwisseling hebben gekozen die prioriteit krijgen, zoals Medicatieoverzicht en Triage verwijzing - gegevensoverdracht van huisartsenpost naar meldkamer en SEH.
Om elektronische gegevensuitwisseling overal in de zorg mogelijk te maken, gaat de overheid eisen stellen aan zorgverleners in het gebruik van taal en techniek.

Onze reactie op aangekondigde plannen

We vinden het goed dat er binnen het brede vraagstuk van gegevensuitwisseling in de zorg prioriteiten moeten worden gesteld. We vinden het echter voor de huisartsenzorg belangrijk dat ook andere noodzakelijke processen aandacht blijven krijgen, zoals het verbeteren van overdracht van huisartsendossiers.

Daarnaast merkten we ook bij eerdere plannen vanuit het ministerie al op dat er veel nadruk wordt gelegd op eisen aan zorgverleners, terwijl hun invloed op de gebruikte ICT beperkt is. De minister toont zich daar nu bewust van: “de eisen die we stellen [zullen] ook direct gelden voor (de leveranciers van) systemen en infrastructuren. Zo hoeft niet elke zorgaanbieder dat zelf via de eigen inkoop af te dwingen.”

Wat opvallend is, is dat er niet wordt gesproken over de financiering van deze plannen. Extra eisen aan werkwijzen en systemen zullen onvermijdelijk tot kosten leiden. Bij zulke grootschalige plannen is het niet alleen een kwestie van willen, maar vooral ook kunnen. De randvoorwaarden (zoals financiering) moeten dus niet worden vergeten.

LHV en NHG vinden het belangrijk dat in de aanpak van de gegevensuitwisseling de kwaliteit van zorg voorop staat in de afwegingen en dat er daarbij wordt gewaakt voor extra belasting voor zorgverleners, in een sector waar de werkdruk al zo hoog is. Daar komt bij dat in de huisartsenzorg al vele jaren gebruik wordt gemaakt van een elektronisch dossier en elektronische uitwisseling van gegevens vanuit dat dossier. We vinden het belangrijk dat wordt voortgebouwd op wat er in al die jaren al is opgebouwd.