U bent hier

Nieuwe training voor huisartsen over huiselijk geweld

4 oktober, 2016

Vandaag nemen negen huisartsen deel aan een train-de-trainersbijeenkomst over systeemgericht denken en handelen bij huiselijk geweld. De aanpak van kindermishandeling is veranderd en daarmee ook de rol van de huisarts en de poh-ggz. Om in te spelen op deze ontwikkelingen hebben NHG en Augeo samen een blended learning ontwikkeld.

De blended learning geeft handreikingen voor een nieuwe manier van werken in het geval van huiselijk geweld. Voor deze training is een speciaal pakket samengesteld voor de huisarts en/of de poh-ggz. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Individuele e-learning ‘Werken met de meldcode’.
  2. Groepsgewijze nascholing ‘Thuis niet pluis: wat kan ik vragen, wat kan ik doen?’.
  3. Individuele online casussen over de kindcheck, verwaarlozing, risicotaxatie en praten met een kind.

Tijdens de train-de-trainersbijeenkomst bekwamen de (kader)huisartsen, waaronder enkele huisartsambassadeurs, zich in het geven van de groepsgewijze scholing binnen de blended learning.

Systeemgerichte benadering

Bij de groepsgewijze nascholing wordt het gezin beschouwd als een systeem, en de aanwezigheid van huiselijk geweld als systeemprobleem. Vanuit deze systeembenadering bekijken de deelnemers de interactiepatronen en omstandigheden die het gezin vatbaar maken voor geweld. De aanpak concentreert zich op de onderlinge relaties tussen gezinsleden en de omstandigheden waarin het gezin functioneert. Het gezin als geheel dient andere patronen op te bouwen. Dit vraagt een systeemgerichte denk- en handelswijze van de zorgverlener.

Meer informatie en aanvragen