U bent hier

Update 19/12/2018: Nieuwe terugroepactie medicijnen met valsartan bij apothekers

20 december, 2018

Een aantal bloedrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. Dit vanwege een ongewenste stof (NDEA) in bepaalde batches van één grondstoffabrikant. De fabrikant heeft in overleg met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) besloten om de medicatie terug te roepen.

Update 19-12-2018

In zeven batches Valsartan van één grondstoffabrikant is NDEA aangetroffen. Hierop heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) besloten tot een terugroepactie bij apothekers. Patiënten die deze medicijnen gebruiken, kunnen hun bestaande voorraad opmaken of de medicatie terugbrengen naar de eigen apotheek. Dan krijgen zij valsartan van een andere fabrikant mee. Zie de lijst op de website van de IGJ voor het complete overzicht.

Oorspronkelijke tekst 5-12-2018

Op de website van de IGJ staat een productoverzicht met de RVG-nummers die zijn teruggeroepen.

Wat is het risico?

NDEA (N-nitrosodiethylamine) behoort tot de chemische groep van nitrosaminen en is geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend. De stof kan ontstaan tijdens de productie van valsartan. De kans dat de patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is voor zover bekend bijzonder klein. Het exacte risico wordt momenteel beoordeeld door IGJ en CBG.

De gemeten waarden NDEA vallen wel boven de op Europees niveau vastgestelde veilige limiet. Daarom worden de bewuste medicijnen uit voorzorg teruggeroepen bij de apotheek.

Moeten patiënten omgezet worden?

Mensen die deze medicijnen gebruiken, kunnen hun bestaande voorraad opmaken. Bij een volgend bezoek aan de apotheek krijgen zij valsartan van een andere fabrikant mee. Patiënten worden in het bericht van de IGJ geadviseerd om bij vragen contact op te nemen met de huisarts, apotheker of het Landelijk Meldpunt Zorg.

In andere Europese landen is ook een terugroepactie ingezet. Eerder dit jaar vonden er ook twee terugroepacties plaats voor valsartan, maar dit was wegens een andere verontreiniging (NDMA).

Meer informatie

Lees voor meer informatie het bericht op de website van de IGJ

Thuisarts.nl - Medicijnen met valsartan opnieuw teruggeroepen