U bent hier

Nieuwe procedure bij onverklaard overlijden minderjarigen

3 oktober, 2012

Maandag 1 oktober is de NODO-procedure in zijn volle omvang in werking getreden. NODO staat voor Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak. De NODO-procedure is er op gericht om op een kwalitatief hoogwaardige en neutrale (niet-justitiële) manier nader onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van minderjarigen in geval van onverwacht en onverklaard overlijden.

Door het achterhalen van de doodsoorzaak en het in kaart brengen van de omstandigheden en factoren die de dood tot gevolg hebben gehad, is het mogelijk een gefundeerde conclusie te trekken over de aard van het overlijden: een natuurlijke dan wel niet-natuurlijke dood. Dit is belangrijk voor de ouders en voor het in de toekomst voorkómen van onverklaard overlijden van minderjarigen.

Hoofdlijnen NODO-procedure

Behandelend artsen bellen bij alle gevallen van overleden minderjarigen met de forensisch arts. Er is een overlegplicht.

Wanneer tijdens dit verplichte overleg een natuurlijk overlijden met een bekende doodsoorzaak wordt vastgesteld, mag de behandelend arts een verklaring van overlijden (A-verklaring) afgeven.

Bij onduidelijkheid over de doodsoorzaak (en dus over de aard van het overlijden) draagt de forensisch arts zorg voor het opstarten van de NODO-procedure.

Het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de NODO-procedure is  de NODO-forensisch arts die het onderzoek leidt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande brochures en de website van de KNMG

Voorlichting

Er zijn brochures ontwikkeld voor behandelend artsen en de ouders.

Voorlichtingsbrochure De NODO-procedure: Informatie voor behandelend artsen

Voorlichtingsbrochure Het NODO-onderzoek: Informatie voor ouders