U bent hier

Nieuwe NHG-Standaard Seksuele klachten

4 november, 2015

In de nieuwe NHG-Standaard Seksuele klachten leest u over de diagnostiek en het beleid bij veelvoorkomende seksuele klachten. Aan bod komen verminderde zin, opwindingsproblemen, dyspareunie, orgasmeproblemen, erectieklachten en vroegtijdige zaadlozing. Deze richtlijn vervangt de NHG- Standaard Erectiele dysfunctie.

De belangrijkste kernboodschappen uit de Standaard zijn:

  • De NHG-Standaard Seksuele klachten beschrijft diagnostiek en beleid bij de meestvoorkomende seksuele klachten: bij vrouwen zijn dit verminderde zin en opwindingsproblemen, dyspareunie en orgasmeproblemen; bij mannen erectieklachten en vroegtijdige zaadlozing.
  • De huisarts kan een aantal specifieke (symptoom)diagnoses stellen. In veel gevallen is een oorzakelijke factor bepalend voor het beleid (zoals seksueel trauma, relatieproblemen).
  • Bij de behandeling van seksuele klachten staan voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen centraal; er is aandacht voor de diverse aspecten van seksueel functioneren: lichamelijk, psychisch, relationeel, sociaal/cultureel en genderverschillen.
  • Bij oppervlakkige dyspareunie wordt geadviseerd geen seksuele handelingen die pijn geven te verrichten ('pijnverbod') naast bekkenfysiotherapie en eventueel het advies het pijnlijke gebied met een indifferente crème te masseren.
  • Bij verminderde zin of opwindingsproblemen kan in veel gevallen met voorlichting worden volstaan.
  • Bij vroegtijdige zaadlozing volstaat meestal voorlichting en advies.
  • Bij erectiele disfunctie met een overwegend lichamelijke oorzaak kan worden behandeld met leefstijladviezen, een PDE-5-remmer of met hulpmiddelen. Bij een overwegend psychische oorzaak kan de huisarts zelf adviezen geven of verwijzen.

Kennislacunes

De kennislacunes van de Standaard Seksuele klachten zijn hier te vinden, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze standaard. 

Maak seksuele klachten bespreekbaar in uw praktijk!

Seks. Een onderwerp dat vaak gepaard gaat met schaamte of taboe, zowel aan de kant van de patiënt als die van de dokter. Ter ondersteuning van de nieuwe NHG-Standaard Seksuele klachten heeft het NHG in samenwerking met Rutgers en de SeksHAG diverse praktische materialen ontwikkeld. Hieronder een overzicht:


Voorlichting Seksuele klachten mannen:

Voorlichting Seksuele klachten vrouwen:

Meer weten?

Op nhg.org/seks vindt u een compleet dossier over seksuele gezondheid en klachten.