U bent hier

Nieuwe NHG-Standaard Pijn, scholing en bijbehorende voorlichting

3 september, 2015

Deze standaard (een herziening van de vroegere Farmacotherapeutische richtlijn Pijnbestrijding) bespreekt het beleid bij acute pijn bij volwassenen en kinderen, en chronische en neuropathische pijn bij volwassenen. Ook is er aandacht voor de diagnostiek van (chronische) pijn en voor pijn in de palliatieve fase.

De belangrijkste kernboodschappen uit de standaard zijn:

  • Centraal in de behandeling van chronische pijn staat ondersteuning van zelfmanagement door educatie en het bevorderen van een actieve leefstijl.
  • Een adequate bestrijding van acute pijn kan het ontstaan van chronische pijn voorkomen.
  • Bij lichte tot matige pijn blijft paracetamol middel van eerste keus.
  • Bij spier- en gewrichtspijn kan ook ibuprofen- of diclofenacgel op de huid worden aangebracht.
  • Kies een NSAID op grond van patiëntkenmerken, maar geef kwetsbare patiënten liever geen NSAID’s anders dan op de huid. COX-2-selectieve pijnstillers worden niet geadviseerd.
  • Bij neuropathische pijn is een tricyclisch antidepressivum (off label) eerste keus, behalve bij trigeminus neuralgie, geef dan carbamazepine.

Kennislacunes

De kennislacunes van de standaard Pijn zijn hier te vinden, samen met het lopend huisartsgeneeskundig onderzoek dat gerelateerd is aan het onderwerp van deze standaard.

Voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl

Alle bijbehorende voorlichtingsteksten staan op Thuisarts.nl. Hieronder het overzicht:

E-learning voor de huisarts

Het digitale Programma voor Individuele Nascholing (PIN) Pijn behandelt de inhoud van de nieuwe Standaard Pijn. Zoals elk jaar is ook nu de eerste PIN van de nieuwe jaargang (negentiende) gratis beschikbaar voor alle huisartsen. U vindt de PIN Pijn onder Mijn e-Producten.

Regionale scholing

Heeft u behoefte in uw regio aan een groepsgewijze cursus over Pijn? Neem dan contact op met NHG-Scholing. In overleg ontwikkelen wij zo’n cursus. Klik hier voor meer informatie.

FTO-module

Over het onderwerp pijn is ook een FTO-module Pijn beschikbaar.