U bent hier

Nieuwe NHG-Standaard Borstkanker

30 november, 2016

De NHG-Standaard Borstkanker is de herziening van de NHG-Standaard Diagnostiek van mammacarcinoom uit 2008. De standaard is op diverse punten herzien.

Er is veel aandacht voor de veranderde rol van de huisarts in de verschillende fasen in het zorgproces van patiënten met borstkanker. Nieuw is dat de rol van de huisarts bij verwijzing naar de mammapoli en in de nazorg wordt beschreven. Daarnaast zijn de indicaties voor screening buiten het bevolkingsonderzoek en verwijzing naar een klinisch geneticus voor patiënten met familiaire belasting aangepast naar de laatste inzichten.

Rol van de huisarts bij verwijzing naar de mammapoli en in de nazorg

De huisarts heeft een belangrijke rol bij verwijzing naar de mammapoli. De huisarts biedt de patiënt aan om contact te houden tijdens het verdere diagnostische en eventuele behandeltraject. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de huisarts weggelegd bij de follow-up, die bestaat uit nacontroles en nazorg. De nacontroles (het opsporen van recidieven en nieuwe tumoren) vinden meestal in het ziekenhuis plaats. Echter, patiënten die een borstsparende operatie hebben ondergaan en inmiddels ouder zijn dan 60 jaar kunnen doorgaans vijf jaar na de primaire behandeling door de behandeld specialist worden terugverwezen naar de huisarts voor de nacontrole (jaarlijkse palpatie en om de twee jaar een mammogram).

Beleid bij familiaire belasting

Op basis van de familieanamnese en de vernieuwde indicaties voor screenen en verwijzen maakt de huisarts een inschatting of er een mogelijk verhoogd risico op borstkanker aanwezig is. Als er een indicatie bestaat voor screening buiten het bevolkingsonderzoek, komt de patiënte van haar 40e tot 50e levensjaar in aanmerking voor een jaarlijks mammogram via de huisarts. Als er een indicatie bestaat voor verwijzing naar een klinisch geneticus, wordt eerst nagegaan of het familielid met borstkanker genmutatiedrager is.

Ga naar de NHG-Standaard Borstkanker.

Nieuwe voorlichtingsteksten op Thuisarts.nl 

De bijbehorende informatie op Thuisarts.nl is geactualiseerd en uitgebreid:

Geactualiseerde teksten:

Nieuwe teksten:

Ook e-learning over borstkanker

Als PIN-abonnee heeft u nu direct toegang tot het Programma voor Individuele Nascholing (PIN) via de leeromgeving. Bent u geen abonnee op de PIN’s? Dan kunt u deze e-learning nu los bestellen. De PIN kost € 33,50,- voor NHG-leden en is geaccrediteerd voor 2 uur. Bestel uw PIN hier.